Vad ser & hör du?

Har du funderat på vad som händer inne hos Fru Persson, vart bilen är på väg ute på gatan eller varför du är rädd för den rödbröstade domherren i trädgården? Om inte så är det dags att du börjar göra det nu!

Vad ser & hör du när du tittar ut genom fönstret, sätter dig på balkongen, i trädgården eller på favoritfiket?

Vem eller vilka är huvudkaraktärerna i din novell? Är det grannens katt, mc-tjejen som du hör avlägset i fjärran eller kanske du själv…

I sommar, fram tom den 30 september med start den 1 juli, kan du delta i skrivartävlingen “Vad ser & hör du?”. Tävlingen sker i samarbete mellan BoD Sverige och Drop a Story.

En jury kommer att utse 5-8 noveller som ska ingå i en novellsamling som trycks i samarbete med BoD Sverige. Denna novellsamling kommer distribueras till de författare som är vinnare i tävlingen. Kanske är det just du som får din story tryckt!

From den 1 juli kan du skicka in ditt bidrag till – sommartavling21@dropastory.com – sista dag för att skicka in sitt bidrag är den 30 september kl. 23:59. Endast ett bidrag per deltagare och observera att texten ska vara unik för denna tävling, alltså inte varit inlämnad till andra tävlingar, utmaningar eller finnas nedskriven i andra sammanhang.

Detta gäller för deltagande;

  • Huvudkaraktären i din novell ska framträda tydligt
  • Det ska på något sätt framgå var du befinner dig när du ser och hör vad som händer runt dig
  • Max 2 000 ord
  • Texten ska vara unik för denna tävling
  • Valfri genre
  • Namnge din text med en passande rubrik och skriv gärna ditt namn i början av eller i slutet av texten
  • Texten ska mailas till sommartavling21@dropastory.com med bifogad fil (word- eller pdf-format). Viktigt att texten är bifogad i ett dokument!
  • En bild kan bifogas i samma mail men bilden får max vara 500 pixlar stor (jpg- eller png-format) (bilden bifogas som fil inte som bild i novellen)

VIKTIGT!
Genom att delta i tävlingen och skicka in ditt bidrag (text) godkänner du att Drop a Story och BoD Sverige får använda texterna i marknadsföringssyfte, publicera på webbsidor och i tryckt material. Om bild bifogas intygar du att bilden är din egen (copyrighten är din) och att den kan användas vid publicering av text på webben och i tryckt material. Om du önskar vara anonym måste detta anges i samband med att text och ev. bild skickas in i syfte att delta i tävlingen.

Du bibehåller din upphovsrätt till uppladdade publikationer/texter hos Drop a Story. Dock ger du oss rätten att icke exklusivt använda dessa publikationer i alla Drop a Storys tjänster som utvecklas. Denna rätt upphör om du önskar radera publikationen/texten från Drop a Story. Drop a Story kommer inte på något sätt genom detta ges tillåtelse att sälja dina publikationer/texter utan ditt godkännande, vår rätt och våra intentioner sträcker sig enbart till att möjliggöra för andra människor att ta del av dem.