Villkor

Allmänna Villkor

Detta avtal gäller mellan Drop a Story Ideell förening och Dig som användare. I och med att Du registrerar ett konto hos Drop a Story Ideell förening, accepterar Du dessa användarvillkor och Avtalet anses vara ingånget.

Dessa allmänna villkor (tillsammans med Vår Sekretesspolicy och Cookiepolicy som återfinns i samma dokument) gäller och är rättsligt bindande för alla användare av tjänster som tillhandahålls av Drop a Story Ideell förening. Du måste läsa och godkänna dessa villkor och regler innan du använder tjänsterna. Genom att använda tjänsterna anger du att du accepterar dessa Allmänna villkor och att du samtycker till att efterleva dem. Om du vid någon tidpunkt inte accepterar eller är oförmögen att efterleva de allmänna villkoren äger du inte rätt att använda tjänsterna.

Drop a Story Ideell förening

Det registrerade varumärket Drop a Story, drivs av den ideella föreningen Drop a Story, ideell förening, org.nr: 802532-6912, med adress Fritidsvägen 2, Mörrum, e-post: info@dropastory.com, webplats: https://dropastory.se

Åtkomst till och användning av erbjudna tjänsterna

För att få åtkomst till erbjudna tjänsterna måste du:

  1. Ha fyllt 18 för att registrera ett konto
  2. Bekräfta att den information som du angett vid registreringen är sanningsenlig och korrekt och meddela oss om dessa uppgifter ändras
  3. Använda tjänsterna enbart för personligt och privat bruk, och inte i något kommersiellt eller offentligt ändamål
  4. Inte använda tjänsterna för något olagligt eller olämpligt ändamål och ej heller tillåta någon annan att göra detta

Säkerhet för e-postadress och lösenord

När du registrerar dig måste du ange din e-postadress och skapa ett lösenord. Det lösenord du anger är konfidentiell information och du får inte ge den till någon tredje part. Vi äger rätt att när som helst begära att du ändrar ditt lösenord.

E-postadress

Information och meddelanden från oss kommer att skickas till den e-postadress som anges vid registreringen. Vid byte av e-postadress ska du utan dröjsmål uppdatera din profil på Webbplatsen eller i Appen. Vi äger rätt att betrakta den senast angivna e-postadressen som korrekt kundadress.

Ångerrätt

Om du har ingått ett avtal med oss har du i enlighet med lagen om distansavtal (2005:59) rätt att ångra dig inom fjorton (14) kalenderdagar och erhålla full återbetalning.

För det fall du vill nyttja din ångerrätt, vänligen meddela oss genom att maila info@dropastory.com eller skicka brev till Drop a Story,
Fritidsvägen 2, 375 32 Mörrum

Förändringar av tjänsterna och villkoren

Vi har rätt att när som helst vidta ändringar av det utbud och de tjänster som ingår i tjänsterna. Väsentliga ändringar meddelas via e-post eller på Webbplatsen eller i Appen.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till de allmänna villkoren.

Vi rekommenderar att du håller dig själv uppdaterad genom att regelbundet besöka Webbplatsen. Vid varje väsentlig ändring av villkoren kommer du att få meddelande via e-post eller publicering på Webbplatsen. Vid sådan ändring kan du säga upp överenskommelsen den dag ändringen träder i kraft. Om du inte säger upp överenskommelsen enligt vad som sägs här ovan så kommer du att anses ha accepterat ändringen/tillägget.

Vår skadeståndsskyldighet

Tjänsterna erbjuds i befintligt skick och i mån av tillgänglighet och vi ger inga garantier eller utfästelser beträffande korrekthet eller fullständighet i innehåll, information, eller annat material som tillhandahålls genom de tjänster Drop a Story Ideell förening erbjuder.

Länkar från vår webbplats

Vid användning av Webbplatsen eller Appen kan det inkludera länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser och tar inte på oss något ansvar för förlust eller skada som kan uppstå på grund av att du använder dem.

Behörig domstol och tillämplig lagstiftning

Om en tvist uppstår mellan oss och användaren ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden.

Reklamation

Upplever prenumeranten eller användaren sig illa behandlad, kränkt eller på annat sätt utsatt ska man omgående låta Drop a Story Ideell förening få veta detta via e-post: info@dropastory.com.

Reklamation/klagomål tas endast emot via denna e-postadress för att behandlas.

Fullständigt avtal

Dessa allmänna villkor tillsammans med Vår Sekretesspolicy och Cookiepolicy (som återfinns i samma dokument) utgör hela överenskommelsen mellan dig och oss.

_________________________________________

Sekretesspolicy

Denna Sekretesspolicy förklarar (tillsammans med våra Allmänna Villkor och Cookie Policy) hur vi behandlar personlig information som vi samlar in från dig eller som du ger till oss.

Denna Sekretesspolicy gäller för Webplatsen https://dropastory.se/ och Appen Dramaturgisk kurva. Genom att använda eller besöka Webbplatsen eller Appen samtycker du till vår personuppgiftsbehandling, som beskrivs nedan.

Behandling av personuppgifter (GDPR)

Genom att registrera Dig hos Drop a Story godkänner Du villkoren för tjänsten vilket innefattar att Du samtycker till att Drop a Story och Drop a Story Ideell förening behandlar dina personuppgifter och Din e-postadress enligt GDPR.

I samband med att en användare lämnar personuppgifter, till exempel vid registrering för nyhetsbrev, prenumeration eller köp av produkt, ska användaren få information om behandling av personuppgifter och ger sitt samtycke i samband med registrering av namn och e-postadress.

Drop a Story Ideell förening, håller ett register över företagets kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något av Drop a Story Ideell förenings erbjudna tjänster och produkter. Registret kan innehålla personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänsten.

Uppgifterna används av Drop a Story Ideell förening för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Drop a Story, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.

Drop a Storys kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, e-post och sms samt andra digitala kanaler av Drop a Story Ideell förening. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Personuppgifter kan lämnas ut till Drop a Story Ideell förenings samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av uppgifter eller begära ett registerutdrag. Man kan också skriftligen spärra uppgifterna mot marknadsföring.

Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående användarrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte används och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

Drop a Story Ideell förening är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som sker vid:

– hantering av prenumeration
– hantering av nyhetsbrev
– hantering av fakturering, inköpsstatistik
– information och marknadsföring av Drop a Storys tjänster
– sammanställning av statistik och uppföljning
– administration av tjänsten
– hantering av kundprofil
– kontakt med prenumerant/kund
– hantering av utbildningar, kurser, övningar, tävlingar, läsvanor, hur du använder sajten, hur du integrerar med annonser och kampanjer, kommentarer, recensioner, röstningar och liknande

Med ”personlig information” menar vi information som kan användas för att identifiera dig. Avidentifierad information är information som inte kan användas för att identifiera en person. Vi kan komma att samla in, använda, överlåta eller lämna ut avidentifierad information för vilket syfte som helst.

Oftast är den personliga information som vi efterfrågar nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster.

Vi använder informationen som vi får av dig på följande sätt:

– För att dra ev. abonnemangsavgifter från ditt kort eller skicka ut fakturor.
– För att försäkra oss om att innehållet på vår Webbplats och innehållet i vår App presenteras för dig och din enhet på det mest effektiva sättet.
– För att tillhandahålla erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster som du efterfrågar av oss eller som vi tror kan vara intressanta för dig.
– För att skicka vårt nyhetsbrev till dig, vilket också kan innehålla erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster från något av våra bolag eller från tredje part. Du kan alltid säga upp mottagande av nyhetsbrev.
– För att, utöver nyhetsbreven, kontakta dig via telefon, epost, sms eller post med erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster från något av våra bolag eller från tredje part.
– För att genomföra kundundersökningar.
– För att tillhandahålla order- och fakturainformation till dig.
– För att kommunicera med dig angående din prenumeration, ditt konto eller köp av någon av de tjänster som tillhandahålls av Drop a Story Ideell förening.
– För att meddela dig om förändringar av de tjänster/produkter som tillhandahålls av Drop a Story Ideell förening.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Kommentarer från besökare kan kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på Webplatsen eller i Appen sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens och Appens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på Webplatsen eller i Appen kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Var vi lagrar dina personuppgifter

All information som du tillhandahåller oss lagras på säkra servrar. Alla betalningstransaktioner blir krypterade genom branschens standardteknologi. Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till särskilda delar av våra Webbplats eller App, är du ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt.

Vi gör vårt bästa för att skydda dig, men vi kan inte garantera säkerheten för din information och inte ansvara för otillbörlig tillgång till den. All informationsöverföring till vår Webbplats eller App sker på din egen risk.

Uppgifter som vi samlar in från dig kan bli överförda till och lagrade utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De kan även bli behandlade av personal som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer och som agerar utanför EES. Genom att ange dina personuppgifter accepterar du denna överföring, lagring och behandling. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder som är skäliga för att tillförsäkra att dina uppgifter behandlas säkert och i överensstämmelse med denna Sekretesspolicy.

Utlämning av din information

Vi kan komma att använda utomstående företag för att utföra tjänster åt oss, till exempel för att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster, behandla kreditkorttransaktioner, tillhandahålla kundtjänster och förbättra data samt behandla kundundersökningar och utföra andra statistiska analyser. I sitt utförande av tjänsterna kan dessa företag komma att få tillgång till din information. Vi auktoriserar inte dessa företag att använda eller lämna ut dina personuppgifter, förutom i syfte att tillhandahålla de tjänster som vi efterfrågar.

Tillgång till andra webbplatser

Vid vissa tillfällen kan Webbplatsen och Appen innehålla länkar till och från webbplatser som innehas av våra samarbetspartners, annonsörer och liknande. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, vänligen uppmärksamma att dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicys och att vi inte påtar oss något ansvar för deras policys.

Förändringar i vår sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till policyn.

Kontakt

Frågor, kommentarer och synpunkter angående denna Sekretesspolicy sänds till info@dropastory.com

_________________________________________

Cookie-policy

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Senast ändrad: 2024-03-04 – 17:45