September månads tävlingskriterier är som följer;

 • inlämnad senast den 30 september
 • fri tolkning av nedan bild
 • du får skriva hur lång eller kort text du vill – svenska eller engelska
 • tre ord ska finnas med i din text och vi ber dig på något sätt markera dessa ord med fet stil eller färg
  • söt
  • soppa
  • bar

 

September’s competition criteria are as follows;

 • submitted by 30 September at the latest
 • free interpretation of image below
 • you can write as long or short text as you want
 • three words should be included in your text and we ask you to somehow mark those words in bold or color
  • Cute
  • Soup
  • Bar