Oktober månads tävling handlar om miljön vi skriver om, platser vi beskriver.

Vilken plats/miljö väljer du?

Vilket land, vilket rum, i vems kista, flygplan eller slott väljer du för att förmedla en känsla till oss läsare?

Kriterierna är som följer;

  • välj en plats/miljö
  • beskriv platsen/miljön  –  lukt, historik, känsla, rörelser, färg, årstid – du väljer
  • max 300 ord
  • inlämnad via mail till: tavling@dropastory.com senast den 30 oktober 2020.

 

October´s competition is about the environment and places we write about, places we describe.
Which location/environment do you choose? Which country, room, aircraft or castle do you choose to convey a feeling to us readers?
The criteria are as follow;
– select a location/environment
– describe the location/environment smell, history, feeling, movements, color, season you choose
– max 300 words
– submitted by email to: tavling@dropastory.com by the latest, 30 October 2020.