Då var det dags för Mars månads tävling där du ska fortsätta på texten nedan.

Kriterierna är som följer;

– MAX 200 ord

– Skriv rubrik

– Ditt bidrag ska vara inlämnat senast den 31 mars 2023

– Skicka ditt bidrag till tavling@dropastory.com

 

fortsätt skriva på följande text;

“Erika rättar till sin strandklänning. Jonas blick är lika intensiv som hon minns den och han har samma melankoliska uttryck. Linda dyker upp från sitt gömställe under ett av borden och blänger på Jonas.”