Under ett år kommer sex författare att få en unik möjlighet att utveckla sitt konstnärliga skrivande genom att delta i en skräddarsydd utbildning.

– Vi är glada över att kunna erbjuda nya litterära talanger en möjlighet att etableras som författare, säger Lena Sundgren-Brorsson, litteraturutvecklare i region Skåne.

I flera av de sex sydliga regionerna finns ett stort litterärt kulturarv med världskända författare såsom Astrid Lindgren, Vilhelm Moberg, Elin Wägner och Harry Martinson. På Region Blekinge är man mycket glada över samarbetet som synliggör Blekinges stolta litterära arv och dessutom för det vidare.

– Kanske är det genom Skrivyta Syd som litteraturen i Blekinge lyfter ytterligare genom att vår nästa nobelpristagare känner att vingarna bär, hoppas litteratursamordnaren i Blekinge, Pia Redin.

– Genom Skrivyta Syd vill vi skapa möjligheter för personer med litterära ambitioner att få stöd i att utvecklas och komma fram som författare, säger Peter Nyberg, litteraturutvecklare i region Jönköping.

Programmet kommer att börja och sluta med två residens under vilka deltagarna får arbeta med sitt skrivande under professionell vägledning. Residenset syftar till att foga samman gruppen så att den kan användas som bas till ett skrivarnätverk efter programåret. Deltagarna kommer att få möjlighet att resonera runt författarrollen och att vara författare med Litteraturnod Vimmerbys regionförfattare i Kalmar län, Ami Andersson och Anna Wiberg Sääf, de kommer att närma sig förlag och förlagsarbete, arbeta med att ge professionell respons på varandras texter, konstnärligt utveckla sitt skrivande under året och beroende på inriktning på sitt skrivande träffa etablerade författare inom samma genre.

– Skrivyta Syd är en spetsutbildning där varje plats skräddarsys utifrån deltagarens behov, säger Peter Nyberg. Därför finns bara en plats i varje län, så sammantaget kommer det första programåret att ha sex deltagare. Vi hoppas att programmet med tiden ska skapa en intellektuell miljö och personliga nätverk för författare i Sydsverige som gör att de stannar kvar och utvecklar sina författarskap här istället för att söka sig till Stockholm.

Under året sker sex möten som har olika längd. Tanken är att deltagarna ska ha andra jobb under tiden de deltar i Skrivyta Syd.

– Vi kommer att sätta samman en konstnärlig jury med professionella yrkesmän som bedömer de inkomna ansökningarna och väljer ut vilka sex som får chansen att vara med, säger Anna Mellergård, regional litteraturutvecklare vid Litteraturnod Vimmerby i Kalmar län.

Satsningen är en del i Regionsamverkan Sydsveriges arbete för att stärka litteraturen som konstform och grundar sig i vad de fem litteraturutvecklarna i länen har lyssnat in hos författare i början av sin karriär och studenter som har tagit sin masterexamen i kreativt skrivande. I Regionsamverkan Syd ingår regionerna Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne.

Utlysningen till Skrivyta Syd är öppen till och med den 12 april 2021. Se utlysningen på http://www.vimmerby.se/utlysningskrivytasyd

Fotot är taget av Min An från Pexels.