Fruset vatten

 

Tysta frusna vattendrag

famnade av nordens köld

har under isbepansrad yta

en ström som ej kan hejdas.

Vass och näckros sover lugnt

förankrade i sina rötter.

 

Den störste starke virveln

blir okuvligt, trotsig öppen

sprutande fradgat vatten

kring gröna algbevuxna stenar.

I det fräsande skummet

söker strömmen flämtande efter luft.

 

Solreflexer gnistrar i fjunig rimfrost.

Fängslat vatten vid bergets vägg

hänger likt vassa glasklara spjut

och gråter glädjemjuka tårar

när solen värmer och befriar

från frusna bojors grepp.

 

Elsie Larsson, 1928-2018
Kallinge