Skulle dörren öppnas inifrån? Eller uppifrån? Eller kunde han kanske öppna den här utifrån?
 
Han hörde sitt bultande hjärta, men kunde ännu inte se det. Det instängda hjärtat som behövde befrias. I gryningen skulle det ske, stod det i legenden. Var tiden inne? Var detta tiden då hjärtat och människan skulle bli ett – igen?
 
Det låg som en tyst förväntan i luften. Inga fåglar hördes. Huset såg så ensamt ut, där det låg en bit ifrån de andra.
 
Vem hade öppnat den dörren sist? Hur länge sedan var det som någon lämnade huset, och framför allt: Hur hade hans hjärta hamnat här, så långt ifrån det liv han levde?
 
Han mindes orden som stod i legenden: Du måste följa ditt hjärta. Dit ditt hjärta färdas, måste ock du färdas, för att det ska gå dig väl. Och för att du ska kunna höra sången.
 
Så länge han hade försummat det. Blundat och begravt sig i allehanda andra göromål. Arbeten och äventyr som hela tiden hade kommit emellan.
 
Skulle han få höra sången nu? Den där sången han undrat så mycket över, genom alla åren?
Tävlingsbidrag till tävlingen Ge bilden ord!