Hennes framtidsutsikter såg lysande ut. Som riksdagsledamot och med vänner och familj som brydde sig, kunde det väl inte bli mycket bättre, tänkte många. I Mollys inre var det däremot kaos, vilket hon under längre tid hanterat med alkohol och tabletter. Till slut föll hon. Hårt. Snart befann hon sig på behandlingshem, långt från Stockholmsliv och riksdagsstol. ”Räven – I rusets skugga” av Anneli Särnblad Pederson är en delvis självupplevd berättelse som nu ges ut av Förlagshuset Siljans Måsar.

Anneli Särnblad Pederson är aktuell med sin starka bok ”Räven – I rusets skugga”. Foto: Robert Pederson

Anneli Särnblad Pedersons intresse för politiken vaknade när hon arbetade inom sjukvården. Hon ville påverka och förbättra och blev snart en engagerad kommunalpolitiker. Engagemanget tog henne så småningom från hemorten Orsa till Stockholm där en riksdagsplats väntade. Hennes nya position skulle visa sig innehålla många utmaningar. Nu, omkring tio år senare, har hon skrivit boken om Molly, ”Räven – I rusets skugga”, som innehåller inslag av självupplevda händelser. – Till det yttre ser det ut som en riktig framgångssaga för bokens Molly, men inombords känner hon självtvivel och en stark rädsla för att inte duga. Mörkret inombords dövas med alkohol och tabletter. När bubblan spricker blir det resa till behandlingshem och hon tvingas se sig själv och sitt missbruk. Att möta alla de känslor som man länge stoppat undan kräver mod, förklarar Anneli, som släppt politiken helt och hållet och numera är verksam som konstnär.

Vad skulle du mer vilja berätta om din historia om Molly?
– I boken följer man Molly som har tappat bort sig själv. Hon står inför många utmanande frågor. Ska hon fortsätta med sitt beroende eller välja ljusets väg?  Vågar hon ta till sig kärlek och omtanke? Ska Molly våga kapitulera och ta emot hjälp?

Du har låtit fler personer på behandlingshemmet ta plats i berättelsen.
– Ja, Molly möter många kvinnor där som står inför ännu större utmaningar än hon själv. Flera av dem blir hennes vänner. Det vackraste med alla dessa möten är den starka förståelsen dem emellan.  Alla med beroendesjukdomen förstår varandra och lägger ingen skam eller skuld på varandra.  Svårigheten de har är att våga se sanningen, förlåta och börja älska sig själva. Med fel och brister. Men framförallt att våga se det vackra i sig själva.

Varför skrev du boken?
– När jag själv var på behandlingshem så kände jag att jag en dag skulle berätta den här historien. Dessutom lovade jag många av de andra som var inlagda, att skriva och berätta om beroendesjukdomen och att den kan hända alla. Fortfarande är sjukdomen fylld av skam och skuld. En del säger att de som missbrukar har dålig karaktär. Men det är en känslomässig sjukdom. Jag minns att smärtan hos dem som var på behandlingen var stor. Många tog återfall och finns inte längre kvar. Jag hoppas också att jag med boken om Molly kan bidra till debatten om beroendesjukdomar.

”Räven – I rusets skugga”, bjuder på en stark, omtumlande men också hoppfull resa i missbrukets fotspår.

Vad är ditt centrala budskap?
– Att beroendesjukdomen kan drabba alla. Men att det aldrig är försent att hitta en ny väg i livet. Det gäller att lyssna på sitt hjärtas sång och våga gå nya vägar.

Vad vill du mer förmedla till dina läsare?
– Att vi alla kan göra misstag men att det alltid finns lösningar. Och att vi ska våga be om hjälp när vi faller. Jag tycker att det är stort att kunna visa sorg och svaghet, och att våga ta emot hjälp och visa sårbarhet, avslutar Anneli Särnblad Pederson.

Gabriella Lücke

 

Drop a Storys kommentar: Förlagshuset Siljans Måsars böcker säljs via bokhandeln, Bokinfo, Stjärndistribution samt direkt via förlaget, www.siljansmasar.com