NU KAN DU LADDA NER APPEN!

Vårt fokus har varit ett hjälpmedel med skrivandet i vardagen.

Appen fokuserar på den dramaturgiska kurvan och möjligheten att kunna koppla karaktärer och platser till olika scener/händelser i berättelsen. Vi tror vi har lyckats riktigt bra!

Under några veckor har olika personer testat appen och vi har fått in bra feedback som vi försökt rätta till men också tips på hur vi kan förbättra den ännu mer. Detta får komma i version 2.0.

Klicka här för att se lite av appens möjligheter!

Här kommer en liten redogörelse vad appen kommer att erbjuda dig som skriver;

Drop a Story erbjuder en app där den dramaturgiska kurvan är i fokus. Den dramaturgiska kurvan beskriver hur ett drama kan byggas upp i en bok. Appen ger dig möjlighet att fånga ögonblicket mitt i iakttagelsen när du är på tex. jobbet, på bussen eller studerar människor på en flygplats.

I appen lägger du in storyns karaktärer med information om ålder, yrke, sysselsättning, roll i storyn, egenheter och karaktärsdrag. Du kan också skriva om iakttagelser och gestaltning av platser där din berättelse har sin handling.

Du kan använda egna foton eller ta foto som ett bokomslag till din story och på så sätt hålla reda på varje berättelse.

Det finns olika genres att välja mellan men du kan också lägga till egna. I inledningen av varje story väljer du om du vill lägga in en kortfattad synopsis, en kortfattad sammanfattning av din nya kommande bestseller som berättar om vad din berättelse kommer att handla om.

I den dramaturgiska kurvan bygger du upp dramat i boken utifrån modellens olika delar – anslag, presentation, fördjupning, upptrappning, klimax, avrundning. Händelserna läggs till som punkter och du drar texten, knuten till punkten, till vart och när i historien dramat sker – till vilken del den passar in. Klickar du på bilden av den dramaturgiska kurvan där dina punkter syns, får du upp en större bild och kan flytta punkterna dit du föredrar.

När du känner dig färdig med din berättelse eller om du vill fortsätta arbeta med den på tex. din dator. Då kan du maila dig informationen om karaktärerna, platserna och vart i berättelsen du lagt till de större händelserna för att få ett bra tidsperspektiv på din nya story.

Du kan lägga till hur många storys du vill och radera dem, du kan spara dem så om det händer något med din telefon är dina berättelser bevarade och du kan också ändra dina storys samt flytta dem i den dramaturgiska kurvan efter egen önskan.

Tror du detta kan vara något för dig?