TRETTON FÖRFATTARE FÅR ORDET I 2000-TALETS MEST INTUITIVA ANTOLOGI

Många av våra gamla tankesätt och kulturella mönster tjänar oss inte längre. Istället längtar vi efter mer glädje, kreativitet, kärlek och tilltro till framtiden. Vart ska vi vända oss när världen omkring oss inte längre stöder det vår djupare del inom oss vill, behöver och längtar efter? Frågorna som vi står inför, både individuellt och kollektivt, är existentiella och djupa, och den inre kraften vänder nu utmaning till expansion. Kan svaren ligga i vår anpassning till inre kunskap?

Föreställ dig att du fullt ut kan lita på din intuition och helt följa den inre rösten som så ivrigt väntar på att få lyftas fram mer i våra liv. I dag när vi alla har möjlighet att expandera tanken, öka vår medvetenhet samt uppleva genomgripande förändringar på flera plan, kan just vår intuition hjälpa oss att bidra till en bättre förståelse om oss själva och vår omgivning. Den här antologin vill inspirera oss att väcka denna slumrande kraft inom oss så att vi ser, känner och förstår vilken gåva den kan vara i våra liv. Som intuitiva människor får vi större motståndskraft, ökad kreativitet och styrka, vi ser bredare perspektiv och sammanhang – vi ökar helt enkelt livsglädjen i våra liv. Målet är att helt våga lita på oss själva, vad som än händer i världen.

Det yttre som vi upplever och är del av kan inte alltid förklaras med hjälp av vårt förstånd, snarare är det våra inre termer, såsom intuition, inlevelse, inre seende, djupare känslor och vår inre röst, som skapar och förklarar våra liv. Genom vår inre känsla, vår tro och förväntan börjar sökandet efter lust, kärlek och livsglädje, och med hjälp av vår intuition kan vi ledas i rätt riktning. Med den intuitiva rösten som ledsagare är det lättare att omfamna dagen, se med glädje på våra liv och känna större respekt och medmänsklighet gentemot varandra. Ju närmare vi kommer intuitionens kärna, desto mindre provoceras vi av andra och av samhällets krav. Intuitionen driver oss hela tiden mot att vi ska våga förverkliga våra drömmar och finna mening med våra liv. Den är själens röst som vill visa oss vägen hem till oss själva. Men hur kan vi lära oss att lyssna bättre till det intuitiva? Och hur gör vi för att inte falla i egots fällor?

När vi väljer att följa intuitionens signaler kan vi hitta det sanna och glädjefyllda flödet i våra liv. Vi hamnar i de sällskap och i de situationer där vi kommer till vår rätt och mår bra. Alla våra unika egenskaper, erfarenheter och gåvor lyfts fram och uppskattas, bortom egots syften. Det här ger livsglädje och meningsfull tillvaro. Samtidigt kan det intuitiva utmana bilden av oss själva. Det sporrar oss att förverkliga våra mål och drömmar trots alla rädslor, tvivel och låg självkänsla. Intuitionen verkar ha exakt koll på var vi befinner oss och ger oss, i precis rätt ögonblick, en hint om hur vi ska handla för att utvecklas, växa och mogna – i harmoni. Många menar att mänskligheten är på väg in i en intuitiv tidsepok. Det märks framför allt genom att vi i högre grad börjar förstå och uppfatta energiernas intelligenta egenskaper. Utifrån förståelsen att allt är uppbyggt av energi, är steget inte långt till att inse att intuitionen är vårt viktigaste verktyg. Intuition är att förstå – djupt inifrån sig själv.

Den spännande antologin ”Det intuitiva” är skriven av tretton författare och ges ut av Förlagshuset Siljans Måsar. Omslag/cover: Johara Hartley

Den här antologin vill beskriva vad det högaktuella men svårfångade begreppet intuition egentligen innebär. Alla talar om den, men vad betyder den i praktiken? Man har i boken samlat en mängd olika fasetter av den här skimrande och väl dolda diamanten, för att förmedla en så komplett bild av det intuitiva som möjligt. Kreativitet, kärlek och balans väcks och förstärks när vi låter intuitionen leda oss – något som de medverkande författarna; Ana Kuni, Caroline Lifvenforth, Greta Bro, Ingela Johnzon, Lillemor Groth, Lotta Larsson, Marie Håkansson, Monica Bryant, Nanna Aida Svendsen, Regina Schwartz, Susanne Andersson, Ylva Wegler och Yvonne Frank Månsson, i denna antologi vill bidra med.

Boken ges ut av Förlagshuset Siljans Måsarna.