Våra nordiska gudar är i högsta grad levande och verksamma i dag. Det menar Rebecka Vik, som är sejdare, en nordisk shaman. Nu har hon skrivit Efter Ragnarök där Freja, Oden, Tor och många fler träder fram ur den fornnordiska gudavärlden. Efter Ragnarök ges ut av Förlagshuset Siljans Måsar.

Rebecka Vik hade inte alls tänkt skriva en bok om de nordiska gudarna. Hon var i full färd med en bok om änglar, och hade bara tänkt att lägga in en mindre del om de nordiska asarna. – När jag väl öppnat dörrspringan för att kika in hos dem var det som att porten i ett slag flög upp, gudarna strömmade ut och skockades omkring mig. Så otroligt mycket närmre mig än övriga änglar och ärkeänglar, så mycket mer folkliga och så vansinnigt karaktärsstarka och underbara. Frejas skönhet och jordade kvinnlighet överväldigar; Tors raka rör och brutalärliga sätt älskar jag; Odens humor, suveränitet och väldiga visdom lockar. Vidar blir läraren i den nya världen och man kan säga att han ”personifierar” nordens ljus. Nordens ljus, den framtida värld som redan finns parallellt med den gamla, är vad boken siktar på. Först Ragnarök, sedan det nya, berättar hon.

Rebecka Vik, ger i sin bok ”Efter Ragnarök” budskapet att de nordiska gudarna vill ha ett förnyat samspel med oss, som i förlängningen hjälper oss att ta steget in i en ljusare värld som är livets värld.

Vad är bokens själva essens?
Att de nordiska gudarna träder fram och är angelägna om ett förnyat samspel med människorna.

Varför anser du att temat är viktigt för oss i dag?
– Vad jag vet lever de flesta utan kontakt med, och en del till och med utan vetskap om, de i allra högsta grad levande och verksamma gudar som står oss nordbor så nära. Deras värld genomsyrar vår, och genom boken har jag förstått att människor föds eller flyttar in i en regions speciella gudavärld och anpassar sig till den. Sedan de gamla gudaberättelserna skrevs ner runt 1200-talet har dock förbindelsen varit bruten. Att kontakt upprättas igen tolkar jag som att tiden är mogen för ett nytt samspel.

Vad i ditt eget liv har lett fram till Efter Ragnarök?
– En tall med säregen form som tycktes växa rätt upp ur berget var början. Jag satte mig på den krokiga stammen som ringlade runt de andra två stammarna, kopplade bort den fysiska verkligheten – och en ny värld öppnade sig. Som barn lekte jag dessutom väldigt mycket, och levde i det som av en del kallas sagor. Omkring mig fanns väktaren av huset jag bodde i, andra naturväsen, min ängel men också skrämmande varelser som kunde dyka ner mot mig om nätterna. Under tiden jag gick i skola, på universitet och bildade familj levde jag bara i den ”vanliga” verkligheten. År 2000 gick förhänget upp, och plötsligt såg jag så mycket mer än jag gjort som barn.

Vad är bokens centrala budskap?
– De nordiska gudarna finns och vill samspela med oss. Deras budskap kan nog sammanfattas med att de vill att vi tar oss igenom Ragnarök nu och tittar fram på andra sidan. Att vi arbetar oss igenom vårt eget mörker så att vi kan passera det, bli medvetna om gudarna igen och träda in i den nya, ljusa värld som är livets värld.

”Efter Ragnarök” av Rebecka Vik.

Hur har Efter Ragnarök påverkat ditt eget liv?
– Jag var helt ovetandes om att våra gudar står oss nordbor så nära. Nu justerar jag in mig i deras värld dagligen, upplever mig som del av den, funderar en hel del över den och har ofta kontakt med framförallt Freja och Oden. De har blivit viktiga lärare och hjälpare. Boken har också klargjort för mig att jag brinner för våra nordiska länder och vill vara med att hjälpa fram Nordens speciella ljus.

Finns det fler teman i boken som du vill lyfta fram?
Ja, det kraftfulla och omtumlande mötet med dessa gudar innebar inte bara glädje, spänning, upptäckarlusta och massor med lärdom, utan fick även både rädslor och mörker att flyta upp till ytan. Tidvis hade jag väldigt ont i kroppen, och genom smärtorna kom jag ännu djupare in i temat och mig själv. Händelseförloppet var knutet till min egen utveckling. Lite av mitt eget Ragnarök, mitt eget helvete, pågick parallellt, eller snarare som del av det hela.

Något ytterligare du vill tillägga?
– Ja. Den andliga världen finns, vi är omgivna av naturväsen, änglar, gudar som väntar på vår utsträckta hand, avslutar Rebecka Vik.

Text: Maria Gabriella Lücke