Ditt manus som du är nöjd med är färdigt och nu vill du ge ut det. Då kan egenutgivning av din bok vara en väg mot målet. Vi bekantar oss denna gång med den store bjässen i branschen Books on Demand, BoD, och får en god inblick i vad företaget kan göra för en både ny men även etablerad författare.

BoD är europeisk marknads- och teknologiledare inom digital bokutgivning och en pionjär inom egenutgivning – dotterbolag till Tysklands största bokgrossist Libri, som startade konceptet 1997. Företaget har aktivt utökat publiceringsmöjligheter för författare och förlag i nio länder samt ökat antalet tillgängliga titlar på bokmarknaden, såväl tryckta böcker som e-böcker. Företaget har varit verksamt i Sverige sedan 2010. BoD erbjuder en professionell och komplett lösning för produktion och distribution av tryckta böcker, från 1 exemplar, samt e-böcker – i bästa kvalitet.

Med BoD kan författarna publicera sina verk som egenutgivare och bestämma helt fritt över innehåll, formgivning och pris. BoD ser till att böckerna finns tillgängliga i de flesta bokhandlar och nätbokhandlar. Vid behov erbjuder BoD även professionell hjälp och rådgivning och vägleder författaren genom bokpublikationens alla faser, från idé till utformning och marknadsföring.

Teknologin som möjliggör egenutgivning kallas för print-on-demand. Till skillnad från traditionellt offsettryck, trycks och produceras böckerna först när beställningen tas emot. Processerna är så effektiva att läsaren knappt knappt märker någon skillnad i jämförelse med traditionellt producerade böcker. Tack vare BoD:s digitala tryckmöjligheter med print-on-demand, är det möjligt för förlagen att alltid hålla sina verk tillgängliga och beställbara, utan någon finansiell risk. Med print-on-demand blir utgångna titlar tillgängliga igen för läsarna. Idag är BoD en erfaren samarbetspartner för mer än 45 000 författare och över 2 600 förlag.

Linda Reumann är ansvarig hos BoD i Sverige för deras marknadsföring & PR. Hon svarar här på våra frågor om vad ett samarbete med BoD kan innebära för en författare som funderar på egenutgivning.

Linda Reumann, ansvarig hos BoD i Sverige för deras marknadsföring & PR.

 

Om jag vill ge ut min bok, hur kan BoD hjälpa mig?

– BoD hjälper både författare och förlag från färdigt manus till skapandet av boken, publiceringen och marknadsföring. BoD erbjuder olika författartjänster för att skapa en professionell bok såsom, omslagsdesign, korrekturläsning, sättning av inlagan. Det finns även gratis mallar för att göra det enkelt för författare och förlag att snabbt komma vidare med sitt bokprojekt.

– När omslagsfilen och inlagan väl är skapade går det lätt och snabbt att skapa ett bokprojekt i BoD:s online-verktyg myBoD för att trycka och/eller publicera boken i bokhandeln. BoD erbjuder ett brett distributionsnät för tryckt bok och e-bok, både i Sverige och internationellt, vilket gör att försäljningsmöjligheterna är stora. Som författare bestämmer man själv försäljningspris och därmed även sin egen vinst, dvs. honorar. BoD tar hand om försändelse av pliktexemplar, produktionen, beställningarna, leveransen gällande bokförsäljningen, för att man som författare bara behöver koncentrera sig på skrivandet.

Vilka är de största fördelarna med egenutgivning för en författare, som du ser det?

– Med hjälp utav egenutgivning öppnar vi upp möjligheter på marknaden för alla, och däribland många duktiga och ambitiösa författare. Detta innebär att berättelser och åsikter nu kan nå en offentlighet utan att stoppas eller behöva passera de stora bokförlagens grindvakter. Alla får på så vis en chans att skriva och publicera sin bok och läsarna bestämmer vad de vill läsa. Målet med att skriva en egen bok är inte alltid att nå framgång utan man kanske bara vill nå ut till en viss publik inom specialiserade ämnen, områden eller genrer. BoD bidrar till att dessa författare med ett speciellt fokus eller mål kan hitta sina egna läsare. Egenutgivning är relativt nytt jämfört med den traditionella bokmarknaden, styrd av bokförlagen. Många författare blir idag mer och mer medvetna om sina möjligheter och vi ser att intresset ökar kraftigt. Denna trend kommer att fortsätta att öka och utvecklas, och även dess möjligheter.

BoD erbjuder en professionell och komplett lösning för produktion och distribution av tryckta böcker, från så lite som ett enda exemplar och uppåt samt e-böcker – i bästa kvalitet.

– Fördelarna med egenutgivning är många. Här tar vi upp några av dem: Författaren behåller rättigheterna till sitt verk, man kontrollerar sitt bokprojekt själv, man väljer själv fritt bokens utformning, man bestämmer publiceringsdatum och kan själv lägga upp en marknadsföringsplan. Man binder inget kapital eftersom man inte behöver trycka upp en minsta upplaga, utan bestämmer själv hur många exemplar man eventuellt vill ha av boken. Det innebär ingen finansiell risk eftersom man själv har kontroll på kostnaderna. Egenutgivning är väldigt flexibelt och det är lätt att göra en ny upplaga av boken ifall man har ändringsönskningar. Boken är alltid tillgänglig eftersom den trycks först efter beställning. Författaren bestämmer själv försäljningspris och därmed även sin egen förtjänst.

Kan BoD även hjälpa till med lektörstjänst och grafisk formgivning av min bok?

– BoD erbjuder en rad olika författartjänster som gör att boken blir professionell. Vi samarbetar med väl utvalda grafiker och lektörer för att säkerställa att boken uppnår en hög kvalitet.

Våra författartjänster kan man läsa mer om här: https://www.bod.se/forfattare/forfattartjanster.html

Vilka kostnader är förknippade med att ge ut en bok hos er?

– Hos BoD är alla priser komplett transparenta och författaren eller förlaget kan själv bestämma hur mycket bokprojektet ska kosta. Det första steget är att välja en utav våra produkter beroende på varje individuellt behov: BoD Fun (gratis), BoD E-bok (gratis), BoD Classic (799 kr) och BoD Comfort (2 499 kr). Vill man sedan beställa hem egna exemplar av boken, använder man sig av vår prisberäknare för att veta hur mycket ett exemplar av boken kostar. Tryckkostnaden beror på bokens utformning. Prisberäknaren finner man här: https://www.bod.se/forfattare/ge-ut-bok/prisberaknare.html

– Vill man även i början av bokprojektet anlita någon av våra författartjänster såsom sättning av inlaga eller omslagsdesign finner man alla priser här: https://www.bod.se/forfattare/forfattartjanster.html

Hjälper ni även till med marknadsföring, distribution och försäljning av min bok? Kan du ge något exempel på detta?

– Som egenutgivare planerar man fritt sin egen marknadsföring, men BoD kan hjälpa till med tips, råd, reklammaterial, recensionsexemplar till journalister och bloggar samt t.ex. internetmarknadsföring. När det gäller distributionen har BoD ett starkt samarbete med Förlagssystem, Bokinfo, BTJ och Elib/Axiell media vilket gör att boken och e-boken blir tillgänglig för alla bokhandlar och nätbokhandlar i Sverige. Man kan även välja till internationell distribution i tysktalande- och engelskspråkiga länder (USA, Kanada, Australien, Storbritannien) utan extra kostnad. När det gäller e-boken blir den även tillgänglig bland annat hos Google, Apple, Overdrive, Amazon, Nextory etc.

Hur ser avtalsvarianterna ut hos er på BoD för en ny författare?

– Bokprojekt skapade med BoD E-bok och BoD Fun har ingen avtalstid, däremot har bokprojekt skapade med BoD Classic och BoD Comfort en avtalstid på ett år. Bokavtalet förlängs med ett år åt gången, om inte avtalet sägs upp hos BoD minst 3 månader innan avtalstidens slut. Har inte avtalet sagts upp inom denna tidsfrist, förnyas avtalet automatiskt med ytterligare ett år utan extra kostnad. Vill man säga upp avtalet med omedelbar verkan tillkommer en kostnad, vilken är angiven i ditt bokavtal.

Bokproduktionen i BoD:s moderna anläggning i full gång.

Hur ser honorarsbiten ut?

– Som författare bestämmer man försäljningspriset på den tryckta boken själv och därmed även sitt eget honorar. Detta kan man räkna ut i vår prisberäknare. När det gäller e-böcker så erhåller man som författare 70 % av nettointäkten. Nettointäkten är den andel som BoD får från nätbokhandeln/återförsäljaren, efter momsavdrag. Om e-boken sålts i BoD Bokshop får författaren 80 % av nettointäkten.

Vad innebär myBoD?

– Det är BoD:s online-verktyg där man skapar, administrerar och beställer sina egna böcker. Har man valt en utav våra publiceringstjänster kan man här även följa försäljningsstatistiken. Registreringen är enkel och kostnadsfri.

Har jag möjlighet att se min färdiga bok innan den möter läsarna?

– Med BoD Comfort erhåller författaren först ett visningsexemplar som måste godkännas, innan boken släpps till bokhandeln. I detta skedet kan författaren även göra korrigeringar, ifall småfel upptäckts. Man kan alltid även använda sig av BoD Fun ifall man själv vill trycka ett provexemplar och känner sig osäker gällande en publicering.

Kan du ge oss lite aktuella siffror om hur många förlag och författare ni samarbetar med? Även om hur många exemplar och titlar ni trycker?

– BoD kan trycka upp till 30 000 böcker per dag. Idag är BoD en erfaren samarbetspartner för mer än 45 000 författare och över 2 600 förlag.

I BoD:s moderna, högteknologiska produktionslinje kan man trycka upp till 30 000 böcker per dag.

Som avslutning betonar Linda Reumann även företagets arbete för att uppnå en miljövänlig bokproduktion:

– BoD lägger ner resurser på att skapa en så hållbar produktion som möjligt, eftersom miljöfrågor blir alltmer viktiga. Att trycka böcker med print-on-demand är i sig redan en miljövänlig process, eftersom inga böcker trycks i onödan. Bara de böcker som efterfrågas trycks och det skapas på så sätt ingen överproduktion eller att böcker kastas bort. Vi har skrivit mer detaljerat om vårt fokus gällande hållbar bokproduktion på bloggen:
https://blogg.bod.se/allmaent/vart-mal-basta-miljovanliga-bokproduktion/

https://blogg.bod.se/allmaent/vi-slopar-plastskyddsfolie-pa-vara-mjukbandsbocker/

BoD går även att hitta på Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCT3zsHxCVzWPUBQ8fyJRLzA/featured?view_as=subscriber

På bloggen finner ni information om BoD, tips, råd och intervjuer från våra BoD-författare: https://blogg.bod.se/

BoD finns även tillgängliga på Facebook, Instagram och Twitter:

https://www.facebook.com/BoD.se/

https://www.instagram.com/bod_sverige/

https://twitter.com/BoD_Sverige

BoD bjuder även in alla intresserade till sitt mycket uppskattade och kostnadsfria författarcafé online som kan bli ett fint steg för dig att lyckas med ditt bokprojekt.

Kommande program:

16 mars är Författarakademin med och berättar om deras digitala författarskola för dig och om hur du kan komma igång med ditt skrivande.

13 april så är ingen mindre än Drop a Story med och berättar om hur du kan samla dina bokidéer på en och samma plats – Drop a Storys app.

Tiden är 18.00-19.30 och det är gratis med Zoom.

Vid intresse så mejlar ni och talar om vilket eller vilka möten ni vill vara med på till event@bod.se

Senaste anmälningsdag är två dagar innan varje tillfälle, så att man då hinner skicka er en inbjudningslänk.

 

Text:

Stefan Larsson