Vad är meningen med livet? Varför är jag just jag? De frågorna brottades Anette Marjeta med redan från tidig ålder, och från mitten av 90-talet blev hennes djupa sökande ett heltidsarbete. Resultaten av sökandet och de livserfarenheter hon gjort under sökandets gång, strålar här samman i boken Upptäcktsresan bortom illusionen – väcker dig till liv, som nu ges ut av Förlagshuset Siljans Måsar.

”Upptäcksresan bortom illusionen – väcker dig till liv” av Anette Marjeta.

Anette Marjeta titulerar sig ljusarbetare och är grundare till Aneva-metoden, en väg som hjälper människor till förståelse om sig själva och de upplevelser som skapats genom speglingar. Hennes djupt andliga sökande efter illusionernas symboliska sanningar har gett henne en både bred och djup kunskap om meningen med livet. Hennes bok handlar om hur vi kan skapa våra liv och rasera våra skyddande rustningar – allt för att vi ska få möjlighet att lysa som de unika personer vi är. – Boken vill alltså hjälpa oss att se på oss själva och våra upplevelser med helt nya ögon. Det är dags för oss att se hur betydelsefulla vi är och vad som kanske saknas inom oss, förklarar Anette Marjeta.

Du talar mycket om speglingar – vad betyder det egentligen?
– Speglingar är en bild från ditt inre som visar sig i olika former i det yttre – för att ge dig möjlighet att se och förstå dig själv.

Vilka vänder du dig till?
– Boken passar för alla och ger hjälp till självhjälp att utveckla allas våra unika jag mer och mer. Ålder, yrkeskategori, kön och var man än i livets process befinner sig, spelar ingen som helst roll. Centralt är att den förmedlar hur viktiga och unika vi alla är och att det alltid finns en mening med allt som händer, precis allt.

Vad i ditt liv har lett fram till att du skrev en bok?
– Jag har fått stor insikt, utveckling och trygghet genom förståelsen för den djupa symboliken som illusionerna berättar, och känner starkt att jag vill dela med mig av det. Genom en bok kan jag förmedla förståelse för illusioner inom många områden och det kan hjälpa många andra människor att utveckla sina unika jag. Jag utgår alltid från min egen kunskap i allt jag gör och är, och sökandet fortskrider eftersom allt är en illusion.

Anette Marjeta vill med sin bok hjälpa oss att se på oss själva och våra upplevelser med helt nya ögon samt få oss att inse hur betydelsefulla vi är.

Vad är ditt centrala budskap?
– Att alla våra upplevelser finns för att vi själva skapat dem genom speglingar från vårt inre – allt för att vi ska se och förstå våra inre behov, få förståelsen hur vi bromsar vår egen unika rörelse just för att vi inte bekräftar oss själva. Vi behöver stoppa ekorrhjulet vi springer i, tron på illusionen, som endast ger oss smärta, och istället se bortom slöjan, förstå den djupa symboliken i alla speglingar, för där finns hjälpen. Att vi är både skapare och det skapta.

Varför har du valt just detta?
– För att det är så viktigt för helandet, och för att visa på den makt i skapandet som vi var och en har, att vi kan förändra och att allt skapande kommer från vårt inre – vilket betyder att om vi vill se förändringar runt omkring oss, så är det i oss själva som förändringsprocessen måste ske.

Vad vill du mer lyfta fram med din bok?
– Att ingen har lättare eller svårare än någon annan, att det är helt ojämförbart, eftersom ingen vet vad andra går igenom eller vilken ryggsäck de bär på. Att vi alla alltid gör vårt bästa i den situation vi befinner oss i just för tillfället och det jag talat om tidigare: att vi speglar varandra för att vi ska kunna se oss själva, avslutar Anette Marjeta.

Maria Gabriella Lücke