Vi har hälsat på Marcus Bernhardsson och hans trevliga kollegor på Sölvesborgs välrenommerade bibliotek. Detta för att få en insikt i deras verksamhet och även få svar på vad låntagarna efterfrågar för slags böcker. Sägas ska också att till verksamheten hör filialerna i Hällevik, Mjällby och Norje. Biblioteket i Sölvesborg har normalt cirka 1900 besökare i veckan, vilket är mycket bra för en stad med cirka 17 500 invånare. Trots att biblioteket nu är stängt på grund av coronapandemin är där full aktivitet för personalen. Man erbjuder fortfarande in- och utlåning av böcker. Låntagarna beställer sina lån och så plockar personalen ihop böckerna, som finns klara för avhämtning på speciella tider. Böckerna har alltid stått i karantän i minst 48 timmar. Biblioteket erbjuder just nu en gång i veckan även hemkörning av böcker till de över 70 år samt personer i riskgrupperna.

Marcus Bernhardsson, studie- och socialbibliotekarie, bjuder in oss till Sölvesborgs trevliga bibliotek och lärcentrum.

Marcus Bernhardsson har arbetat på Sölvesborgs bibliotek sedan 2006, detta efter studier i bland annat Borås och Lund. I sitt arbete är han verksam som studie- och socialbibliotekarie, ett jobb som han till hösten kommer att dela med sin nya tjänst som kulturarvssamordnare i Sölvesborg. Utöver detta är han även arkivarie och historiker. Att han brinner för historia råder det inget tvivel om. Han är väl känd i Blekinge och när han bjuder in till något av sina mycket uppskattade föredrag om till exempel snapphanar, brukar det bli fullsatt med åhörare.

Berätta hur en vanlig dag på jobbet kan se ut Marcus?

– Som studie- och socialbibliotekarie säljer jag kurslitteratur till studenter. Jag hjälper även till så att de kan göra sina tentor på biblioteket och således inte behöver åka iväg till annan ort för detta. Vi erbjuder under läsåret tillgång till datorer och studenterna har möjlighet att göra sina grupparbeten här i vår datasal. Jag fungerar även som kontaktperson mot äldreboendena och hjälper till med litteratur dit. I jobbet ingår även att bemanna informationsdisken samt att hålla i föreläsningar som arrangeras av biblioteket.

Många av oss undrar vilka genrer som är populärast att låna hos er.

– Intresset är stort för deckare, feelgood, sorgsna biografier och lokalhistoriska böcker. Som exempel på det sistnämnda kan boken ”Listerbanan 1914-1956” som är skriven av Åke Forsberg lyftas fram. Den belyser den smalspåriga järnvägen mellan Sölvesborg och Hörvik där inte bara människor utan även mycket fisk transporterats genom åren. Marcus var ansvarig för den välbesökta utställning som arrangerades på temat och kom att röna mycket stor uppskattning.

– Ja, igenkänningsfaktorn var stor och vi fick beställa hem hela 15 exemplar av boken som kom att bli en riktig storutlånare. Det har varit kö hela året för att låna den.

Nämn några författare som ofta efterfrågas i lånedisken.

– Allt med Camilla Läckberg, Anna Jansson och Peter Robinson. Jojo Moyes ”Livet efter dig” och Dick Harrisons ”Digerdöden” är mycket eftertraktade.

Vidare så pratar vi lite med Linda Rolfsson, bibliotekarie, som har hand om barn- och ungdomssidan på biblioteket.

Ge ett par exempel på barn- och ungdomsböcker som efterfrågas flitigt.

– Mycket populär är Martin Vidmarks serie om Lasse-Maja som vänder sig till de yngre barnen mellan 6-9 år. Bland de lite äldre barnen 9-12 år är PAX-böckerna av Åsa Larsson mycket efterfrågade.

Läsandet minskar bland barn och ungdomar. Har ni några aktiviteter på biblioteket för att öka läsintresset i denna grupp.

– Ja, absolut. Vi har till exempel ”Sommarboken”. Där läser ungdomarna fem böcker och skriver ett omdöme om varje bok. Som belöning för detta får de sedan en bok som gåva.

Vidare så har vi aktiviteterna ”Bokprat i skolan”, ”Baby på Bibblan”  samt minibio för de allra yngsta 3-5-åringarna som där får se filmer med bokkaraktär.

Helt klart tar man detta uppdrag på allvar och chansen är nog god att lånedisken även i framtiden på Sölvesborgs bibliotek blir välbesökt.

Maarjana Lindemann, även hon bibliotekarie på biblioteket hjälper oss med några siffror.

Hur många böcker köper ni in varje år?

– Det är cirka 3700 exemplar.

Kan du säga något om lånestatistiken?

– Ja, om vi ser per invånare i kommunen så är det på året i snitt 5,9 lån per invånare.

Det låter som en fantastiskt bra siffra. Vilka genrer toppar inköpslistan?

– Mycket av pengarna används till deckare, feelgood, populära serieböcker för barn, fantasy och biografier.

På frågan om biblioteket arrangerar aktiviteter som litteraturkvällar med etablerade författare eller bokcafé, svarar Marcus Bernhardsson.

– Nej, tyvärr så sätter bristen på pengar gränser. Men ibland håller jag själv eller vänner föredrag. Jag är även ansvarig att sätta ihop och hålla i visningar av de mycket populära kommunfilmerna som tar upp mycket av Sölvesborgs historiska händelser. Min budget räcker då till att köpa lite popcorn att bjuda på till de oftast fullsatta visningarna.

– I mitt ansvar när jag anställdes ligger även programverksamheten för vuxna. Första gången vi hade aktivitet kom det 3 besökare, idag kan det komma över 300, så detta har utvecklats bra i samarbete med föreningar och Vuxenskolan.

Vad är din framtidsvision för biblioteket till exempel vad det gäller digital utveckling. Vad ser du komma?

– Att vi kan utöka servicen för att få bort IT-glappet. Erbjuda de som vill handledning i digitala tjänster. Bland våra besökare har vi många äldre, samt nyanlända och folk utan datorvana. Att minska den digitala klyftan i samhället är viktigt.

– Vi har 1900 besökare varje vecka vilket gör att vi når cirka 10 procent av kommunens invånare, vilket vi är mycket stolta över. Vi ska vara det demokratiska rummet – en samlingsplats för alla.

– Här ska man kunna tillskansa sig kunskap utan kostnad, detta är ovärderligt. Många människor står utanför samhället idag och vår målsättning är att biblioteket ska vara en plats där alla blir sedda.

Marcus berättar även lite om sitt eget skrivande. Han är redaktör för boken ”En krönika om Listersläkten” som är författad  av Nils Nilsson. Marcus tillhör själv den släkten på sin mors sida. Listerlandet där släkten har sin grund är området eller mer korrekt en halvö sydöst om Sölvesborg.

Marcus Bernhardsson på en plats han trivs bra, bland böckerna. En av dem som finns att tillgå på biblioteket är han själv redaktör till nämligen ”En krönika om Listersläkten”.

Boken är ett axplock från forna tider, mestadels Mjällby socken.

– Det var ett hästarbete och stora delar av semestern 2012 viktes åt detta innan de 600 exemplaren av boken var tryckta, säger Marcus med ett bifogat leende.

– Uppslagen till mina föredrag kan jag annars få från lite olika håll. Men en sak har de gemensamt, det ligger stor research bakom. Minst 3-4 månaders arbete blir det innan resultatet kan presenteras.

Här kan vi tillägga att detta oftast sker inför en fullsatt publik, där föredraget vid premiären oftast får hållas flera gångar för att alla intresserade ska kunna ta del av det.

Marcus har bland annat tagit med åhörarna  till ”När Östdanmark blev Sydsverige”. Där tar han oss med till en spännande stormaktstid fylld av bland annat snapphanar. Ett flertal artiklar har i dagspressen skrivits om Marcus mycket uppskattade föredrag.

Tillfälligheterna styr till stor del våra liv. Så även när Marcus föredrag om engelska flottans besök på Hanö kom till. Den engelska kyrkogården på ön Hanö, belägen i Hanöbukten, besöks flitigt varje sommar av bland annat turister. Här hade den engelska örlogsflottan sin bas under Napoleonkriget år 1810-1812. 15 engelska sjömän i engelska flottan har här sin sista viloplats. Marcus blev tillfrågad av hembygdsföreningen om han inte kunde kontakta den engelska marinen för att få till stånd ett engelskt flottbesök på Hanö. Detta initierat av att engelska kyrkogården då skulle fira 200 år. Hedersuppdraget roddes bokstavligt i hamn av Marcus. Den 18 juni 2010 låg den mäktiga fregatten HMS Kent utanför Hanö. Det kom att bli en mäktig dag för de som var på plats med stiligt klädda befälhavare, kransnedläggning, gudstjänst samt salutskjutning från både Hanös kanoner och HMS Kent som fick det att runga ordentligt i Hanöbukten. Föredraget innehåller en mängd spännande detaljer som hålls av en föredragshållare som gör detta med stor glädje och berättigad stolthet.

Har du några planer eller något drömprojekt du vill skriva om?

– En essäsamling på skrivna artiklar kommer att bli verklighet. Där ska man bland annat kunna läsa om kyrkonyckeln i Mjällby som hade goda läkekrafter och förmåga att stänga ute onda krafter. Den enda publicerade artikeln i Sverige om detta finns än så länge i församlingsbladet ”Kyrknytt”. Jag har även idéer att skriva mer om det engelska marinbesöket på Hanö.

Kan du avslutningsvis ge oss några riktigt bra boktips för sommarens stunder i hängmattan?

Några fina boktips får vi här av Marcus.

– Ja, absolut, några säkra kort är; ”Vikingaliv” av Dick Harrisson och Kristina Svensson, ”Sirila gentlemän sökes” av Karin Brunk Holmqvist, ”Silverkronan ” av Anna Jansson, ”Den engelske kusinen” av Jan Mårtensson, ”Livet efter dig” av Jojo Moyes och för de lite yngre kan garanterat ”Hotellmysteriet” skriven av Martin Widmark och Helena Willis bjuda på en härlig läsupplevelse.

På raden från vänster: Julia McDowell, Maarjana Lindemann, Marcus Bernhardsson och Josefin Svensson samt i bakgrunden Linda Rolfsson är ett glatt gäng bibliotekarier på Sölvesborgs bibliotek. Här är de i full gång med att packa ihop låntagarnas bokbeställningar, en service man tillhandahåller nu i Coronatid.

Vi tackar Marcus Bernhardsson och resten av det glada gänget på trevliga och mysiga Sölvesborgs bibliotek, fyllt av en personal som brinner för sin mission att sprida läsandet.

 

Text/Foto:

Stefan Larsson

stefanlarsson