Camilla Elfving, är ett av våra kända medium som vilar på en gedigen skolning från både Sverige och England. Hon är diplomerat, mentalt medium och håller privatsittningar och storseanser när hon inte skriver förstklassig litteratur i ämnet. Camilla är född och uppvuxen i Stockholm, har varit huvudstaden trogen och bor idag med sin tioåriga dotter och pojkvän på Södermalm. Innan hon jobbade heltid som Medium var hon operativ projektledare hos en av Sveriges ledande kommunikationskonsulter där jobbade hon med information, varumärkesplattformar och investerarrelationer. I början av 2000-talet började Camilla skriva initierat om ämnen inom nyandlighet och parapsykologi och har hittills utkommit med fyra böcker. En femte bok ligger i pipeline. Hennes senaste spännande och mycket uppskattade bok med titeln ”Medium” handlar om dess kultur, historia, filosofi och vetenskaplig forskning. Boken är också en handbok, övningsbok för läsare som själva vill träna sin mediala förmåga.

Camilla Elfving, medium och författare, tar oss med in i den spännande och andliga världen.

Hur väcktes ditt intresse för det spirituella och det andliga?

– Jag hade ett par upplevelser av Andevärlden redan i förskoleåldern. I tillstånd där jag hamnade djupt inne i en lek, till exempel när jag lekte med dockor eller när jag ensam satt och målade med vattenfärger och hade mindre uppfattning om omvärlden, fick jag förnimmelser och kontakt med Andevärlden. Flera år senare, under mina tonår, gjorde jag den livsförändrande erfarenheten att lämna kroppen i vaket tillstånd, så kallad ut-ur-kroppen upplevelse. Dessa spontana själsresor gjorde att jag förstod att jag hade en dörr öppen till andra dimensioner och att det fanns en plan för mitt liv som var sammankopplat med andlig upplysning.

Jag har förstått att din lillebror gick bort när du var 21 år gammal samt att du själv fått barn. Om dessa händelser har påverkat ditt andliga engagemang, på vilket sätt har de gjort det?

– Min lillebror omkom i en bilolycka i hans övre tonår och denna tragiska händelse kan ha förstärkt min ambition att jobba som Medium och skriva om själens odödlighet. När jag själv fick barn upplevde jag ett djupt helande och stark transformation som också har ökat min målsättning att jobba med andliga frågor.

Jag tror tiden börjar bli mogen för människan att lyfta blicken och förstå mer av sitt existentiella sammanhang. Många som saknar band till sitt inre liv har en tomhet och känner meningslöshet, det vet jag utifrån min erfarenhet som rådgivande Medium. När man gör personliga andliga och själsliga erfarenheter, som att besöka ett medium eller göra egna själsresor, så upplevs ett helande. Insikter om det andliga livet tänder ljuset och är väldigt tillfredsställande. Ofta uppstår en livslång relation med ett synsätt och åskådning som innehåller positivt tänkande, befrielse från många rädslor, bland andra fruktan för döden och personligt ansvar för sitt liv där mycket går att påverka via attraktionslagen – lagen om orsak och verkan.

Hur kom det sig att du började skriva böcker om detta intressanta ämne?

– Många år med utomkroppsliga resor gjorde att jag i 30-årsåldern hade omfattande erfarenhet av högre medvetandetillstånd, inre verkligheter och andra energisystem. Jag kände en stark uppmaning att börja skriva om det och dela med mig till andra människor. Snart insåg jag att många har liknande erfarenheter men att de saknat någon att prata med eller att de inte hittat något sammanhang där själsliga frågor lyfts. Idag, med nätet och sociala medier, ser situationen annorlunda ut.

Detta ämne innehåller mycket svåra och till viss del krångliga ord. Hur skriver du om detta så att människor förstår och kan ta det till sig?

– Jag försöker skriva tydligt och okomplicerat samtidigt som jag aktar mig för att underskatta läsarens förmåga att begripa komplexa sammanhang. Min erfarenhet är att de flesta människor förstår väldigt mycket om man lyckas förmedla det på rätt sätt. Jag själv kan förstå relativitetsteori och grunderna i kvantmekanik om en skicklig pedagog förklarar det för mig.  Att kunna kommunicera är en viktig färdighet om man är Medium och språkrör för ett andligt community som vår populära podcast Mediumpodden.

Är du religiös? I meningen att du har en gudstro.

– Jag betraktar mig inte som religiös i konventionell mening men jag är kulturellt kristen vilket innebär att jag firar högtider i svenska kyrkan, sjunger psalmer och hyser många kristna värderingar. Men främst är jag Spiritualist eftersom jag är Medium och förmedlar kontakt från Andevärlden. Mediumskapets spiritualistiska filosofi har bakomliggande principer som de flesta människor kan enas om. Spiritualismen är öppen och odogmatisk och uppmuntrar människor till att undersöka det själsliga livet och andevärlden på eget initiativ. Till skillnad från vad en del har uttolkat från de Abrahamitiska religionerna så uppmuntrar spiritualismen människor att utforska andevärlden och sina själsliga förmögenheter. Man behöver inte vara rädd för något, det finns inget farligt med andevärlden, och man gör inget syndfullt eller omoraliskt när man har kontakt med avlidnas själar eller utvecklar sin andlighet. Mediumskapet är inte ämnat för ett fåtal utvalda utan en väg som står öppen för alla. I övrigt har jag ett vetenskapligt förhållningssätt och intresse för vetenskaplig forskning.

Hur gjorde du för att få ut din första bok? Har det varit svårt att hitta förlag som vill ge ut dina böcker?

– Jag har inte haft problem med att bli utgiven då jag skriver i en genre jag kan väl och fakta eller självbiografisk litteratur inom mind body spirit tycks efterfrågas. Precis som de flesta skickade jag mitt första manus till ett par förlag och sedan blev jag antagen av den som på den tiden var den största publicisten inom esoterik och mind body spirit.

Camilla Elfvings senaste bok ”Medium”, utgiven på Vattumannen förlag.

Krävs det mycket researcharbete till dina böcker?

– Det kan krävas en del källor och hänvisningar och lite lättare research inom till exempel historia. Men nej, det kräver inget djupare dyk.

Tar du hjälp av en lektör när du jobbar fram dina böcker?

– Nej, jag jobbar med innehåll, struktur och grepp helt självständigt. Jag har tidigare deltagit i skrivarcirkel och tagit en kurs i prosa och lyrik så de hantverksmässiga grunderna kan jag. Utöver mina böcker har jag fått ett antal av mina reportage och artiklar publicerade i tidningar, mot arvode, vilket är en indikation på att mina texter håller okej standard. Däremot skulle det vara en stor hjälp om jag kunde få en redaktör och någon att bolla strukturen med. Eller faktiskt, en spökskrivare rent av, skrattar Camilla och fortsätter:
– Det är vanligt förekommande i min bransch, där många Medium och Psychics inte skriver sina egna böcker.

Möts du av ibland av motstånd från människor som tycker att detta ämne är tvivelaktigt?

– Det har alltid funnits människor som reagerat på olika sätt eftersom detta ämne väcker tankar, känslor, värderingar och uppmanar till reflektion. Det har varit en del motstånd från skeptiker som organiserat sig och drivit lobbyprojekt för att motarbeta oss, men jag upplever att motståndet har minskat i takt med att vårt område har flyttat ut i offentligheten. De etablerade medierna såsom kommersiell tv men även sociala medier som Facebook och Youtube har starkt bidragit och gynnat vår marknadstillväxt men även vetenskaplig forskning på vårt område som givit positiva tecken ska nämnas.
Skillnaden idag jämför med för tjugo år sedan är att ämnet om Andevärlden, själens fortlevnad, det okända och så vidare dyker upp oftare i informationsbruset och är lite mer avmystifierat och mindre sensationellt. Däremot upplever jag att vi har fler anhängare än tidigare och att målgruppen har breddats.

Världen blir hårdare, känns det som. Har detta, enligt dig, lett till ett ökat intresse för det mediala och andliga?

– Jag vet inte om världen har blivit hårdare, jämfört med vad? Vilken tid, miljö och situation? På vissa sätt kan jag hålla med om att världen är tuffare och på andra sätt så tycker jag att vår personliga frihet, genom informationsteknologi, har ökat på ett sätt som saknar jämförelse. Tiden och tillvaron just nu är uppenbart rätt för att det själsliga ska få mer genomslag hos människor. Många av oss är mindre religiösa och mer andliga och andligt sekulära och det är väl ett relativt nytt sätt att vara på. Andlighet och ”självhjälp” är verkligen en livsstil och levnadssätt för många.

Vad är det som gör det så angeläget för dig att sprida kunskapen om det spirituella och mediala, som du bland annat gör genom dina böcker och kurser?

– Jag känner mig övertygad om att det här är något mycket bra för alla människor. Det handlar om att hitta sig själv via personlig och andlig utveckling, leva med mindre fruktan, ta ansvar för sina handlingar, få ett nytt synsätt kring liv och död, framförallt skaffa sig personliga bevis för själens fortlevnad, förstå attraktionslagen med mer. Andlighet ger oändligt mycket eftersom vi just är Andliga varelser och inget annat. Vi är Själar som använder kroppen som farkost för att kunna uppleva det fysiska jordelivet. Men vi är inte kroppen. Vi är Själen. Och det är när man definierar sig så, som något händer, anser jag.

Vad kan dina läsare förvänta sig från din penna framöver?

– Min femte bok har dragit ut på tiden och ändrat karaktär mer än vad jag räknat med. Jag är normalt sett noga med att upprätta tidsramar, men när det kommer till bokmanus, utifrån min situation med oändligt många bollar i luften, så har jag med tiden blivit både realistisk och ödmjuk. Allt jag kan säga är att något är på väg. Förhoppningsvis något stort och nyskapande.

Mycket spännande finns att ta del av på Mediumpodden som drivs av mediumen Vivi Linde och Camilla Elfving.

Kan du avslutningsvis ge våra läsare ett bra, allmänt andligt/spirituellt tips för att få ett bättre liv i sin vardag, i den konstiga tid (med corona) vi lever i just nu?

– Att arbeta med sig själv, personlig och andlig utveckling, ger alltid resultat. En enkel metod som ger omedelbar avkastning är att börja med något och sluta med något. Så sätter man igång ett förändringsarbete. Fråga dig själv hur du skulle kunna må bättre. Vad kan du göra för att må bättre och för att ditt liv ska bli rikare, materiellt eller immateriellt. Ställ frågan till ditt inre med en önskan om att få ett ärligt svar. Acceptera det svar du får. Omsätt sedan i handling. Påbörja något. Vadsomhelst. Allt från att tänka mer positivt till att sätta igång med någon sport. Gör sedan samma sak med något du kan släppa taget om. Låt ditt högre medvetande bära fram något som du behöver förändra. Skifta fokus från eller ge upp. Fråga dig själv vad du behöver upphöra med och ta sedan itu med det.

Ni som vill veta mer om detta spännande ämne kan med fördel gå in på Camilla Elfvings hemsida, www.elfvinginstitute.org samt den populära podcasten som Camilla driver tillsammans med mediumet Vivi Linde, www.mediumpodden.se.

 

Text:

Stefan Larsson

stefanlarsson