När ledarutvecklaren och coachen, Teresia Stråberg, ville bemöta många av de frågor hon fick på jobbet, skrev hon berättelsen
I hjärtat av Avalon. Boken som nu ges ut av Förlagshuset Siljans Måsar, är inte en renodlad självhjälpsbok som man kanske skulle kunna tro, utan snarare en roman om äventyr och kärlek bortom tid och rum, en berättelse där kvinnan tar sin rättmätiga plats i historien med både kropp och själ.

Teresia Stråberg är aktuell med sin bok ”I hjärtat av Avalon”.

I sin roll som coach och ledarutvecklare, insåg Teresia Stråberg att många av de människor hon mötte ställde samma typ av frågor kring hur man skapar förändring och energi i sitt liv, sätter gränser, ökar sin självmedkänsla, tillfredsställelse och livsglädje, samt hanterar förväntningar på prestation och resultat. Hon kände att hon ville ge respons, men hade ingen lust att skriva en traditionell självhjälpsmanual. I stället formades den äventyrliga historien I hjärtat av Avalon. – Det här är en berättelse om kärlek och äventyr som rör sig bortom tid och rum, inbäddad i sensuella möten mellan kvinna och man. Avsikten med den är att läsaren ska kunna hämta inspiration i berättelsen och kunna använda den till att komma ett steg längre i sin egen personliga utveckling, förklarar Teresia Stråberg.

Många av frågorna rör relationer, kärlekens väsen och kvinnors roll genom historien. Varför valde du att ta upp detta i skönlitterär form?
Jag ville väva in avsnitten som handlar om hur vi kan hantera livets olika utmaningar i en skönlitterär historia, för att skapa ett mer lättsamt läsande.

Vilka erfarenheter i ditt eget liv har påverkat ditt arbete med boken?
Trots att känslan av frihet alltid har varit viktig för mig, undertryckte jag den ofta. När jag kom ur en depression och betraktade mitt liv i backspegeln, kunde jag se hur jag stått i skuggan av männen – i skolan, i arbetet och i mina relationer. När jag var yngre kändes det mer naturligt, då samhällssystemet är skapat av män för män. Men med tiden upplevde jag de uttalade och outtalade förväntningarna på hur jag skulle bete mig som alltmer obekväma. Jag insåg dessutom att andras behov alltid haft företräde framför mina egna. Detta gjorde att jag aldrig riktigt fick chansen att förstå och prioritera mig själv, vilket är något som jag vet att många kvinnor känner igen sig i.

”I hjärtat av Avalon”, en roman om äventyr och kärlek bortom tid och rum.

Vad är berättelsens centrala budskap?
– Ge aldrig upp, utan fortsätt att söka efter ett liv som är ditt eget. Med den här boken önskar jag även hylla alla de osjungna hjältinnor som finns – och har funnits – genom historien.

Varför har du valt just detta?
– Jag har mött så många kvinnor, både privat och i mitt yrke, som behöver stärkas och få möjlighet att hitta sin inre kraft.

Finns det några andra teman du vill lyfta fram?
– Personligen anser jag att svenska kvinnor generellt sett är ganska undernärda på spänning och romantik. Därför är min förhoppning att den här boken ska tilltala alla som tycker om romanser, äventyr och egen personlig utveckling. Ett annat centralt tema är England. Jag föddes mer eller mindre som anglofil, med en mamma och mormor som hyste en särskild förkärlek till allt som har med England att göra. Jag reser ofta till olika delar av landet, vilket gjorde att det kändes naturligt att låta berättelsen utspela sig där.

Vad hoppas du mer förmedla till dina läsare?
– Jag vill belysa den kvinnliga urkraften som finns inom oss alla. Synliggöra de ramar, regler och dekret som styr oss och förmedla en känsla av att vi inte ska nöja oss. Vi ska fortsätta söka och utforska vår inre styrka och vilja. Det är dags för alla kvinnor att träda ut ur skuggan och in i ljuset för att där finna sitt eget bästa jag.

Blir det fler berättelser?
– Jag tänker snart sätta igång med att skriva nästa bok. Tanken är att den ska bli en fristående fortsättning på ”I hjärtat av Avalon”, men eftersom jag låter min skaparprocess ta den väg den vill, kan jag inte vara säker på vilken historia som vill bli berättad än, avslutar Teresia Stråberg.

Text: Maria Gabriella Lücke

 

Drop a Storys kommentar:
Förlagshuset Siljans Måsars böcker säljs via bokhandeln, via nätet samt direkt via förlaget, www.siljansmasar.com