Siste man ut denna givande dag i fortbildningens tecken var en kvinna och ingen mindre än Johanna Wiman, redaktör på tidningen Skriva, landets ledande magasin för skrivande människor, vilket de flesta av er givetvis känner till. Hon har skrivit ”Ge ut din bok – från manus till mål”, en handfast guide till alla som vill ge ut sin bok på egen hand. Utifrån sina erfarenheter delgav oss Johanna en mängd värdefulla tips för att nå en utgivning av det vi skrivit.

Johanna Wiman säger om egenutgivning:

– När boken är tryckt återstår så mycket att göra, bland annat ska annonser fram, recensionsexemplar skickas ut med mera. Egenutgivning kan vara ok när det ska gå fort att få ut en bok.

Som exempel ger hon när författaren Aino Trosell gav ut sin novellsamling ”Varning för vilt” på egen hand. Aino har gett ut på förlag tidigare, men ville nu få ut sin novellsamling snabbt. Därav en lyckad egenutgivning av det melankoliska lilla mästerverket.

Vi tittar nu i ett antal intressanta steg vad Johanna tipsar oss om vad som kommer att öka våra chanser att nå ända fram till en utgivning av vår bok. Till att börja med så ska man upprätta en projektplan. Denna fyller vi förslagsvis med rubriker som ”bli klar med boken”, ”gör en budget (ett kostnadstak)”, ”producera (format, var tryckas)”, ”marknadsföra och sälja” samt ”distribuera”.

Efter detta går vi vidare till nästa steg, nämligen textbearbetningen där man tar in olika former av textrespons. Betaläsaren – din första läsare är givetvis viktig. Efter detta dina testläsare som ger respons innan lektören ger dig ett övergripande omdöme. Från redaktörer får du sedan en mer detaljerad och konkret synpunkt innan korrekturläsare ger texten den sista putsen.

Det tredje steget i utgivningsraketen består, enligt Johanna, av att formulera en ”rimlig målsättning” vad det gäller bland annat ekonomin, tid (deadline) och kontakter. Men även att bringa klarhet i vilken målgrupp vi vänder oss till och vad det är för slags bok och hur säljer den typen av böcker.

Nu är det dags att jämföra vilket alternativ som är lämpligast. Vi har fyra modeller att välja bland. Man kan göra allt själv. Alternativt köper man in vissa enstaka tjänster. Eller vända sig till ett egenutgivningsförlag som hjälper till med produktionen och/eller utgivning. Möjligheten finns också att samarbeta med ett hybridförlag. Du får då din bok utgiven på ett traditionellt sätt, men du får betala själv, kanske mellan 200 000-700 000 kronor. Detta är givetvis en avvägning. Men noterbart är att med utgivning vid ett hybridförlag får du kanske behålla 80 procent av försäljningsvinsten. Detta ska vägas mot ett traditionellt förlag där siffran kanske istället blir 28 procent till den egna plånboken, vilket är helt normalt.

Femte punkten på dagordningen blir att ”Nå dina läsare”. Johanna menar här att man ska fundera över sin framtoning som författare. Försök att lära känna din målgrupp. Utrymmet för recension och liknande har minskat med åren, så här är det viktigt att utforma din digitala plattform (blogg, webbplats, Instagramkonto och Facebooksida). Exempelvis så ökar en blogg ofta försäljningen av böcker. Detta beroende på att läsaren kan ha en direktkontakt med författaren. Vidare så är det en god idé att göra en lanseringsplan – innan, under och efter boksläppet. Att börja med marknadsföringen tidigt i din bokprocess är viktigt – att börja när boken är klar är alldeles för sent. Att annonsera i tidningar kan vara bra, men är väldigt dyrt, ett bra tips är att istället annonsera på Facebook. Man måste jobba aktivt för sin bok, ringa upp tidningar och så vidare för att marknadsföra sig.

Johanna Wiman gav på fortbildningsdagen en mängd användbara råd på hur man ökar sina chanser att nå en utgivning av det man skrivit.

Det avslutande rådet från vår skickliga mentor för dagen blir:

– Stressa inte, låt alla delar få ta sin tid.

Johanna Wimans bok ”Ge ut din bok – från manus till mål” är en perfekt vägledning för de som vill nå sitt utgivningsmål.

Text/Foto:

Stefan Larsson

stefanlarsson