Conatus bok Elvis och hans gamle Vän, som är utgiven av Förlagshuset Siljans Måsar, ger upprättelse åt en person som i denna världen sågs sluta som en förlorad sådan.

Detta är en berättelse om en orolig Elvis som samtalar med en kär gammal Vän. Elvis sjunger och spelar musik, och många av hans sångtitlar är invävda i dialogen. Därmed får titlarna en fördjupad innebörd och Elvis kunskaper utvecklas i samtalet alltmer under en kväll, en morgon och en dag. Men vem är egentligen Elvis och den gamle Vännen?

Tillsammans reder Elvis och hans Vän ut människans mysterium. Alla stora kulturers och religioners gemensamma och innersta kärna presenteras, och läsaren får en djup inblick i sångens, särskilt i gospelns, och livets mysterium. Elvis söker ivrigt Sanningen, vad som är sant? Läs det häpnadsväckande och förunderliga svaret!

Vilka händelser, känslor, tankar i ditt liv, ledde fram till den här boken?
Texter och böcker om sensationer, underhållning, spänningsdeckare, kropp och själ, må bra-litteratur och dylikt har till synes lätt att komma fram i bokhandeln. Men djupt andliga texter om seriösa teman har inte detta. De är en bristvara. Detta trots att det i vår tid behövs – såsom också Elvis är ett uttryck för – andlig näring och andligt törstsläckande.

Vad är ditt centrala budskap?
Det handlar om en viktig fråga i alla våra liv: Vad är Sanning och Verklighet.

Varför har du valt just detta budskap?
Vår tid behöver fördjupade samtal bortom allt ytligt. Som författare söker jag kommunikation med läsare som är intresserade av livets viktigaste frågor.

Hur har temat i boken färgat ditt eget liv?
Att liksom Elvis gör i slutet av boken, han ser: enhet i mångfald.

Vad vill du förmedla till dina läsare?
Som ansvarig författare (pseudonym) vill jag förmedla en djupare insikt utifrån en urgammal vishetstradition och att därmed besvara Elvis frågor – i en ny form. Denna innehåller många av hans sångtitlar vilka vävts in i dialogen med den gamle Vännen och som därmed får en fördjupad innebörd. Jag som person är för läsarna ointressant i sammanhanget. Det är Elvis och hans gamle Vän som är i centrum.

Hur var det att skriva den här boken?
Har försökt hitta ett språk som förhoppningsvis blir tilltalande och attraktivt för en ny generation i en polariserad värld. Texten strävar efter att vara klar, enkel och upplysande.

Hur och varför ska man läsa denna bok?
Boken bör läsas försiktigt! Läsaren får då en djup inblick i sångens och livets mysterium. Detta kan hjälpa på vägen att bli mer människa.

I Conatus bok Elvis och hans gamle Vän finns mer än hundra av Elvis sångtitlar invävda i texten.  Dessa får en fördjupad betydelse och blir en gospel: en upprättelse av Människan Elvis.