Står djuren i förbindelse med en vidare och djupare kunskap om livet – ett vetande som människan för länge sedan glömt? Med de frågorna mötte den mediala vägledaren och djurkommunikatören Ami Sundeman hästen Trolle en sommardag för några år sedan. Svaren hon uppfattade var häpnadsväckande, och ledde henne vidare till andra djur, som även de fick frågor av djupare karaktär. Nu har deras svar – vilka omfattar allt från meningen med livet och döden till universums tillblivelse – sammanfogats till intervjuboken Livet enligt djuren som ges ut av Förlagshuset Siljans Måsar.

Djuren har kunskap som vi människor har glömt. När Ami Sundeman vågade ta budskapen hon fick från dem på allvar, föddes idén om en vacker och hoppfull bok som skulle föra deras information vidare. – Om vi djurkommunikatörer inte vidarebefordrar djurens kunskap får människor inte veta hur de ser på livet, och vi missar en stor pusselbit till att förstå vår egen existens, säger hon.

Om du skulle sammanfatta din bok?
– Den bygger på djupgående samtal med en häst, katter, hundar och en flock kor. Djuren har kontakt med den universella kunskapen, vilket ger dem en helhetsförståelse av verkligheten – något som många av oss människor har förlorat. Djuren förklarar att de alla har ett viktigt uppdrag – att väcka människans känslor och empati.

Finns det några särskilda händelser i ditt eget liv som lett fram till Livet enligt djuren?
– Jag tror att min pappas empati med djuren har påverkat mig starkt. Min allra bästa vän som liten och tonåring var dessutom min hund Sonny. Den relationen har betytt särskilt mycket för mig. Jag har utöver det alltid mått dåligt när jag sett djur plågas. Speciellt om jag inte kunnat hjälpa dem. Man kan väl säga att mitt livslånga engagemang för djuren, och att jag till slut kunde kommunicera med dem – i kombination med ett stort intresse för det andliga perspektivet på tillvaron – ledde fram till att jag skrev boken.

Vad är ditt centrala budskap?
– Att djuren är klokare än vad vi människor riktigt förstår. De har en annan sorts intelligens som jag tror att vi alla skulle ha stor nytta och glädje av att lyssna till. Med boken hoppas jag väcka ett större intresse för djurens unika klokskap och deras budskap till oss människor. Jag tror att vi länge har förminskat oss själva, precis som vi förminskat djuren. Nu lever vi i en tid då livet på vår planet måste förändras radikalt om vi ska kunna ha den kvar. För att det ska bli möjligt är det dags att var och en av oss tar plats i vår storhet. Det vill djuren hjälpa oss med.

Varför har du valt just detta?
– Jag tror att djurens budskap ger oss viktiga ledtrådar för att förstå vår existens. Ända sedan jag var liten har jag känt att djuren förminskas. Som liten flicka kunde jag känna in deras smärta när de utsattes för lidande, och även sorgen över att de inte blir tagna på allvar. När jag hade arbetat professionellt för djurens rättigheter i många år väcktes min mediala förmåga. Jag bytte yrkesbana och blev bland annat djurkommunikatör. Efter att ha kommunicerat med katter, hundar och hästar i sju år insåg jag att djuren har kunskap som vi människor tycks ha glömt.

Varför valde du att först intervjua en häst?
– Jag blev nyfiken på om jag kunde få veta mer om den djupa kunskap som djuren verkade besitta och frågade hästen Trolle, som jag lärt känna via tidigare samtal, om jag kunde få ställa mina egna frågor till honom. Han gick med på det, på villkoret att jag inte förminskade honom och inte uteslöt något av det han hade att berätta. Anledningen till att jag ville prata med just Trolle var att han tidigare uttryckt att han var fruktansvärt trött på oss människor – att han inte orkade med oss längre. Jag ville bland annat förstå varför han tycker att vi människor är jobbiga. Vad ser han för problem hos oss? Kan han hjälpa oss att förstå mer om oss själva? Det samtalet överträffade alla mina förväntningar och blev början på Livet enligt djuren.

Tror du inte det kan vara svårt för en och annan läsare att ta in djurens förmåga till kommunikation med oss?
– Jo, kanske är det svårt att ta till sig allt djuren berättar, och det behöver man förstås inte, men min förhoppning är att deras budskap ska fungera som inspiration till nya sätt att se på tillvaron. Jag vill att boken ska ge hopp, väcka tankar och vidga vår livsbild.

I boken ”Livet enligt djuren” tas vi med på en fantastisk resa där vi får chansen att genom att öka förståelsen för våra älskade djur även kan öka vår egen empati och harmoni. Formgivning omslag: Lilla Blå Tornet. Foto: Per Bredberg

Hur har temat i boken färgat ditt eget liv?
– Jag har haft medkänsla och kärlek till djuren sedan jag var liten, och haft en önskan om att kunna förstå dem på riktigt. Parallellt med det har jag varit en sökare och velat förstå mig själv på djupet. Det innebar att jag i 40-årsåldern utvecklade en medial förmåga. Så småningom förstod jag att den kunde användas för att prata med djur. Djuren och andligt sökande har alltid haft stor plats i mitt liv. Nu försöker jag göra som djuren i boken bett mig, och oss alla om, att skapa min tillvaro utifrån mitt eget hjärta. Det är svårt att bryta mönster och normer, men jag vill försöka så gott jag kan.

Finns det några andra teman som du vill lyfta fram?
– Ja, när jag haft dialogerna med djuren och min inre röst som jag kallar Kosmos, har det blivit tydligt hur viktig empatin är för att vi ska kunna skapa en värld i balans och harmoni. Djuren menar att vi människor måste våga lyssna på våra känslor. Om vi tar känslorna på allvar kommer vi att bli mer i balans, vilket i sin tur kan öppna upp för medkänsla med allt levande. Vi kommer lättare att kunna känna samhörighet med något större än oss själva. Och som en av katterna i boken säger: ”Det är via empatin man når fram till den lycka som varar för evigt.” Ett av kapitlen handlar dessutom om hur vi alla kan lära oss att kommunicera med djuren. Jag hoppas att det ska inspirera läsarna till egna samtal med djur.

Vad vill du mer förmedla till dina läsare?
– Jag hoppas att det ska bli tydligt att djuren lever i en annan värld än vi människor, fast vi är på samma planet. En värld som är rikare, som utgår från känslans förstånd och som innebär ett bredare perspektiv på livet och existensen. Vi är alla välkomna att ta del av det! Jag hoppas att vi ska våga lämna intellektet en aning, för att ge mer plats för känslans intelligens. Det finns en hel värld att upptäcka där. Jag vill, med djurens hjälp, förmedla hopp i en kaotisk värld, avslutar Ami Sundeman.

Ami Sundeman är aktuell med sin bok ”Livet enligt djuren”. Foto: Helena Soluna Berggren

Text: Maria Gabriella Lücke

Drop a Storys kommentar: Förlagshuset Siljans Måsars böcker säljs via bokhandeln, via nätet samt direkt via förlaget, www.siljansmasar.com