Jonas Axelsson, förlagschef på bokförlaget Polaris, med 30 års erfarenhet i förlagsbranschen, var en av de intressanta föredragshållarna på fortbildningsdagen i Ronneby, som lockade ett 40-tal litteraturskapare till en mycket givande dag arrangerad av Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.

Text och Film: Stefan Larsson

stefanlarsson