Han hade länge upprörts över sakernas tillstånd. Klimatförändringarna och människans ansvarslösa relation till både naturen och sig själv var ständiga teman i den tidigare polisintendenten Per Olof Ahlströms liv. Covid 19-pandemin och Black Lives Matterrörelsen utlöste hans skrivande och resulterade så småningom i boken Vår andliga värld som nu ges ut av Förlagshuset Siljans Måsar.

I stort handlar Vår andliga värld om livet och döden, närmare bestämt om hur vi lever våra liv och hur det påverkar vår planet och oss själva som individer, förklarar Per Olof Ahlström.

Vår andliga värld, av Per Olof Ahlström

Varför skrev du boken?
– Jag har alltid följt utvecklingen i samhället och undrat varför världen är så eländig. Varför är människan så ond? Hur långt ska det gå innan vi beter oss bättre mot varandra och mot vår planet? Och vad krävs för att vi ska ändra oss, innan det är för sent? Jag har sökt svaren på de här frågorna så länge.

Men det var väl något mer specifikt som utlöste ditt behov att skriva?
– Ja, covid-19-pandemin och Black Lives Matter–rörelsen triggade mig att börja skriva. Detta ledde mig osökt in på tankarna om rasism. Samtidigt med de här frågorna debatterades klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Vad skulle du säga är ditt centrala budskap?
– Att vi inte kan fortsätta leva som vi gör genom att överutnyttja jordens resurser. Jag tror därför att det krävs en förändrad religion, som bygger på det bästa i de gamla religionerna och som tar hänsyn till samhällets utveckling. Till aktuella, andliga frågor anser jag att frågorna om dödshjälp, abort, manlig omskärelse, kvinnlig könsstympning och barnäktenskap hör.

Många skriver och talar om klimatet idag. Varför även du?

Per Olof Ahlström. Foto: Magnus Sandberg Pictures AB

– De negativa och skadliga konsekvenserna av klimatförändringarna har besannats av allt fler frekventa skyfall och översvämningar, samtidigt som torka och bränder plågar planeten. Nya händelser inträffade under tiden jag skrev, vilket gjorde att jag fick komplettera texten. Genom att lägga in citat från media i de olika ämnena, har boken blivit lite av ett tidsdokument.

 

Hur har du själv påverkats under skrivandet?
– De eländiga händelserna som jag beskriver i boken har fått mig att allvarligt oroa mig för livets fortgång på jorden. Hur långt ska det gå innan vi börjar bete oss bättre mot varandra och mot vår planet? Finns det en plan? Jo jag tror faktiskt det, och den planen har jag funnit i de andliga böcker jag läst – och som jag även hänvisar till i min bok. Nu är det upp till oss själva att försöka ändra oss innan det är för sent, avslutar Per Olof Ahlström.

Maria Gabriella Lücke