Den ideella föreningen, Drop a Story ideell förening, har som syfte att främja skrivandet, både hos barn, unga och vuxna. Föreningen bildades 2020 och verksamheten är under uppbyggnad.
På denna sida kan du följa vårt arbete och vilka projekt vi planerar för, scrolla ner till Aktuellt. Om du är intresserad av samarbete eller bara har några idéer om hur vi kan stödja skrivandet, tveka inte – låt oss få veta. Maila oss på forening@dropastory.com så återkopplar vi så fort vi kan.
Föreningen har sitt säte i Trelleborg och vår ambition är att driva skrivfrämjande projekt i södra Sverige. Vi vill att skrivande ska vara lustfyllt och tillgängligt för alla!
Vi arbetar för att stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom skrivar-/författarbranschen. Vår ambition är att genomföra projekt för att främja skrivandet och läsandet för människor från åldern 8 år och uppåt. Vi tror att en nyckel till att få fler unga att vilja skriva att rabatt med digitala verktyg som gör att fler kan ta del av skrivande och läsande.

Styrelse

Magnus Eriksson, Ordförande
magnus@dropastory.com
Lotta Roth, sekreterare
Andreas Andersson, ledamot

Valberedning
Minna Kujanpää

Revisor
Jennifer Stenfelt

Adress
Drop a story ideell förening
c/o Magnus Eriksson
Modeshögsvägen 31
231 92 Trelleborg
Aktuellt
– Besök hos Skrivsommar i Blekinge för att presentera Drop a Story App och hur vi tänker kring research och att samla info under tiden du skriver. Du kan läsa mer om skrivsommar här; https://www.biblioteksutveckling.se/litteratur/litteraturen-i-blekinge-utvecklas/skrivsommar.html
– Ansökan för att främja skrivandet är skickat till Skåne, Kalmar län, Blekinge, Kronoberg, Halland och Jönköpings län för att via skolan hitta skrivande ungdomar. Vi har även en ansökan som är skickad till Allmänna Arvsfonden för att skapa digitala förutsättningar för att främja skrivandet och göra det än mer tillgängligt för alla.
– Uppstart för kommande samarbeten med Studieförbundet Vuxenskolan för att främja skrivandet bland unga och erbjuda mötesplatser runt om i Södra Sverige. Mer info om detta till hösten 2021.