Den ideella föreningen Drop a Story (Föreningen) ska främja skrivandet, både hos barn, unga och vuxna. På denna sida kan du följa vårt arbete och vilka projekt vi planerar för. Om du är intresserad av samarbete eller bara har några idéer om hur vi kan stödja skrivandet, tveka inte – låt oss få veta. Maila oss på info@dropastory.com så återkopplar vi så fort vi kan.

Syftet med den ideella föreningen är

att på styrelsens och medlemmarnas uppdrag ansöka om offentliga och privata medel för att genomföra projekt för att främja skrivandet och läsandet för människor från åldern 8 år.

att stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom skrivar-/författarbranschen

att arbeta med digitala verktyg för att fler ska kunna ta del av skrivande och läsande

att i övrigt fullgöra de uppgifter som medlemmarna ålägger Föreningen

Föreningen har sitt säte i Trelleborg men verkar främst i dagsläget i Södra Sverige.