Den ideella föreningen, Drop a Story ideell förening, har som syfte att främja skrivandet, både hos barn, unga och vuxna. Föreningen bildades 2020 och verksamheten är under uppbyggnad.
På denna sida kan du följa vårt arbete och vilka projekt vi planerar för, scrolla ner till Aktuellt. Om du är intresserad av samarbete eller bara har några idéer om hur vi kan stödja skrivandet, tveka inte – låt oss få veta. Maila oss på forening@dropastory.com så återkopplar vi så fort vi kan.
Föreningen har sitt säte i Karlshamn och vår ambition är att driva skrivfrämjande projekt i Skåne och Blekinge. Vi vill att skrivande ska vara lustfyllt och tillgängligt för alla!
Vi arbetar för att stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom skrivar-/författarbranschen. Vår ambition är att genomföra projekt för att främja skrivandet och läsandet för människor från åldern 8 år och uppåt. Vi tror att en nyckel till att få fler unga att vilja skriva att rabatt med digitala verktyg som gör att fler kan ta del av skrivande och läsande.

Styrelse

Magnus Eriksson, Ordförande
magnus@dropastory.com
Lotta Roth, sekreterare
Andreas Andersson, ledamot

Valberedning
Minna Kujanpää

Revisor
Jennifer Stenfelt

Adress
Drop a story ideell förening

c/o Lotta Roth
Fritidsvägen 2
375 32  Mörrum

Aktuellt
– Skrivarträff ett event som ska arrangeras i Karlshamn för ovana och vana skribenter – 12-13 maj 2023. Inbjudan kommer inom kort.
– Besök hos Skrivsommar i Blekinge för att presentera Drop a Story App och hur vi tänker kring research och att samla info under tiden du skriver. Du kan läsa mer om skrivsommar här; https://www.biblioteksutveckling.se/litteratur/litteraturen-i-blekinge-utvecklas/skrivsommar.html
– Diskussioner förs med Studieförbundet Vuxenskolan för att främja skrivandet bland unga och erbjuda mötesplatser runt om i Södra Sverige.