Vid berättelsen av en historia är dramaturgin oomtvistad som verktyg för ett lyckat resultat. En som behärskar detta till fullo är Veronica Grönte, skrivarkursledare samt även författare till boken Pennvässaren. Vi hälsade på henne i sitt ljuvliga sommarparadis, i småländska Grönteboda, där Veronica även håller mycket uppskattade skrivkurser med just dramaturgin i zenit.

Skrivarkursledaren och författaren Veronica Grönte i sitt underbara sommarparadis i småländska Grönteboda. Här bjuder hon in till mycket uppskattade skrivarkurser.

Veronica Grönte är i grunden mellanstadielärare. Hon beskriver själv att hon sedan 90-talet har sökt att lära känna dramaturgins värld. Med den kunskap Veronica tillskansat sig under resans gång har hon utvecklat metodiken MaketeMetoden. Den ger oss en ovärderlig hjälp vid konstruktion och analys av våra berättelser. Om detta kan vi fördjupa oss i Veronicas eminenta bok ”Pennvässaren” som är att beskriva som en nyskapande skrivarhandledning. I första hand vänder sig boken till lärare i grundskolan och på gymnasiet. Dock har alla som vill utveckla sitt skrivande stor nytta av boken som såg dagens ljus redan 2002. Veronica beskriver en process på tio år för att få den färdig – tankearbete fem år och skrivande fem år. Det cirka 600 sidor stora mästerverket tar oss med på en gigantisk resa om hur berättelsens röda tråd byggs upp. Den innehåller även en mängd praktiska övningar för att få oss att öka våra möjligheter att fängsla våra läsare. Bildkorten till boken är gjorda med målsättningen att man ska hitta fantasin och är målade av etablerade konstnärer, berättar Veronica.

En glad Veronica Grönte som brinner för dramaturgin. Här med sin bok ”Pennvässaren” som bjuder på en formidabel skrivhandledning.

Som författarcoach har Veronica Grönte arrangerat sina mycket uppskattade skrivkurser sedan 1997. På dagordningen vid dessa har bland annat stått föreläsningar om skrivande, pedagogik och författarskap. Allt serverat med hennes två huvudfokus, nämligen dramaturgin och gestaltningen för att få liv i karaktärerna och miljön på ett trovärdigt sätt. Under vårt samtal om hur vi fångar och berör våra läsare, tittar Veronicas tårar nästan fram ibland. Så känsloladdat är hennes möte med dramaturgin och vad den betyder för henne.

– Det naturliga berättandet har vi i oss som gåva redan från att vi är små. Med dramaturgin får vi en mall för att strukturera och förbättra det naturliga berättandet, säger Veronica.

Veronica framför den gamla, mysiga, upprustade ladan som används som boende och samlingslokal vid skrivarkurserna.

För att få svar på vad som är meningen med själva berättandet får vi backa lite i tiden, närmre bestämt till 300-talet f.Kr. Då sade greken Aristoteles, som skrev den första dramaturgin efter att han analyserat många dramer som tillkommit genom improvisation, att det är att ge människan hopp.

Veronica berättar vidare att när hon var i 40-årsåldern beslöt hon sig för att lämna sitt arbete i skolan. Hennes blickar sökte sig då mot en ettårig filmutbildning riktad mot TV- och videoproduktion. Detta under ledning av Urban Nordgård som gått i lära hos den kände dramaturgen Ola Olsson. Här kom Veronica att få mycket viktiga råd om hur man skriver med dramaturgin som följeslagare och ett stort frö att utveckla detta såddes när hon arbetade med sitt manus vid filmutbildningen.

– Jag valde efter utbildningen att gå tillbaka till skolan. Då fick jag möjlighet att hjälpa mina lärarkollegor så de fick verktyg som fungerade, för att kunna göra skrivundervisningen utvecklande och lustfylld för eleverna, säger Veronica och berättar vidare:

– Jag har designat egna modeller av den dramaturgiska kurvan: ”hinderbanan” och ”den dramaturgiska utvecklingskurvan”. Med mina strukturerade övningar, där eleverna arbetar steg för steg målas bilder med ord, och läsaren blir fängslad. Det är viktigt att den som vill komma vidare i sitt skrivande, känner att ansträngningen lyckas. Min målsättning är att var och en som arbetar med metodiken i Pennvässaren ska känna sig nöjd och stolt med en skrivövning, redan efter första försöket.

Dramaturgin är en mycket viktig följeslagare i livet för Veronica.

Veronica säger också att alla har en förmåga att utveckla en historia om de bara får de dramaturgiska redskapen. Hon betonar vikten av att hantera sin huvudkaraktär rätt för ett lyckat resultat. En dramatisk berättelse kan liknas vid en hinderbana. Huvudkaraktären är att beskriva som en idrottsman som måste ta sig igenom banan fylld av hinder innan han når målgången, inför en hänförd publik, i detta fallet läsarna. Först måste man ta reda på vilket mål huvudkaraktären har.

Veronica belyser även Enneagrammets roll vid tillblivelsen av en berättelse. Det beskriver nio olika personlighetstyper i en cirkel.

– Vi ser samma sak, men uppfattar det på olika sätt. Jag har gjort en sammanfattning av de olika karaktärstyperna. Enneagrammet kan användas för att skapa en rollfigur i mitt karaktärsschema. Detta kan ligga till grund för att skapa en trovärdig karaktär i en bok.

Hur ser du på framtiden?
– Jag vill använda mitt sommarställe här i Grönteboda ännu mer. Hit ska man komma för att utvecklas och börja tro på sin egen förmåga. Det viktigaste är inte att bli utgiven, utan att skriva och bli nöjd.

Veronica delar också generöst med sig av några av sina bra skrivtips till Drop a Storys läsare:

– Skapa en huvudkaraktär som känns trovärdig.

– Fråga din huvudkaraktär vad hon längtar efter, svaret finns i den karaktär du skapat.

– Gör en grovskiss av din berättelse där du har huvudkaraktärens mål klart för sig.

– Lev dig in i din huvudkaraktär och ge läsarna hennes berättelse.

– Börja med att skriva slutet först, då får du hjälp att hitta riktningen och den röda tråden.

– Var beredd på att du kanske behöver förändra din plan under tiden som du skriver.

– Låt en lektör och redaktör titta på det du skrivit innan manuset skickas till tryckeriet.

Veronica Grönte håller varje år ett antal skrivarkurser runt om i landet, på härliga platser som Smögen, Grönteboda, Visby, Ekolsunds slott samt i storstäderna. Flera kurser ger hon även online i direktsändning. Med ett leende säger Veronica:

– Jag hjälper kursdeltagarna att minnas genom att visualisera varje moment. Jag dramatiserar, hoppar runt och konkretiserar begreppen eftersom jag önskar att kunskapen ska bli lätt att ta till sig och kunna appliceras i det egna författandet.

Även det självbiografiska skrivandet har sin givna plats i Veronicas kursflora.

– Här kommer dramaturgin till stor nytta eftersom det blir ett viktigt sorteringsverktyg. Det finns så mycket stoff för den som skriver en självbiografi och kunskapen i dramaturgi bidrar till att förstå vilka avsnitt som ska finnas med i berättelsen och vilka som kan sparas till nästa bok.

Kurserna i dramaturgi och gestaltning hålls både på plats och online i direktsändning. Ett digert och spännande kursutbud finns att ta del av till hösten och nästa år. Gå in på www.forfattarskola.se för mer information. Ett gott råd kan vara att boka snabbt, för de här kurserna brukar vara mycket populära.

Dramaturgin har huvudrollen i Veronica Gröntes bok ”Pennvässaren”.

Skrivhandledningen ”Pennvässaren” finns att beställa hos Studentlitteratur, klicka på länken: https://www.studentlitteratur.se/laromedel/6-9/svenska/skriva/pennvassaren/.

Vi tackar för besöket i sommarparadiset i Grönteboda, fyllda av en ordentlig portion nyfunnen glädje i själen. Detta måste vara Veronica Gröntes dramaturgiska förtjänst.

Text/Foto:

Stefan Larsson

stefanlarsson