Livet på jorden befinner sig i en gigantisk förvandling. För att möta detta evolutionära kliv behöver vi definiera dagens samhällssystem, förändra vårt sätt att leva och skapa en tydlig bild av hur vi vill att våra liv ska se ut. Det menar samhällsentreprenören Karin Malmgren som i sin bok Systemstopp – vår största chans beskriver hur vi kan leva hållbart inom livets många områden. Som utgångspunkt tar hon avstamp i sitt yrkesliv som handlat om paradigmskiften på organisationsnivå i Centraleuropa och kunskapscentret Ecotopia på Österlen som hon byggde upp och öppnade 2012. Boken ges ut av Förlagshuset Siljans Måsar.

Karin Malmgren tar i sin bok ”Systemstopp – vår största chans” oss med på en spännande resa om hur vi kan leva hållbart inom livets många områden. Foto: Marit Larsson

Karin Malmgren är egentligen socionom i botten, men ser sig nog mer som en visionär, samhällsentreprenör och organisationsomvandlare. Hon drivs av inre visioner om en förändrad värld där människor ser på sig själva, varandra och sin omgivning med värdighet och respekt. Hållbarhet är ledordet som först förde henne bort från den skånska barndomsmyllan, till Österrike där hennes andra fokuspunkt blev paradigmskiften –men nu i hennes yrke som organisationsutvecklare för sociala organisationer i Centraleuropa. Trettio år senare återvände hon till Skåne med den inre frågan om vilken vision hon nu skulle låta sig ledas av. – Jag fick visionen att jag skulle bygga upp ett holistiskt kunskapscenter för medskapande av en hållbar framtid. Nu var det framför allt miljön som stod i fokus, berättar Karin Malmgren.

Ecotopia
Sagt och gjort. Året 2006 började Karin planeringen och många utmaningar senare, 2012, stod kunskapscentret Ecotopia på Österlen färdigt för besökare. I dag kan den kunskapssökande i hållbarhetsfrågor erbjudas ett stort antal utbildningar i bland annat ekologiskt byggande och energieffektivitet, ekologisk odling och permakultur, hållbar hälsa, vegansk matlagning, personlig utveckling – och mycket mera. Dessutom bor Karin själv i ett av de halmbalshus som byggts på gården. Mest känt är Ecotopia för sin framtidsverkstad inspirerad av antroposofin, matlagning med vilda ätbara växter, sina hälsoretreater och kurser i halmbalshusbygge. I boken Systemstopp – vår största chans, delar hon med sig av sina idéer, visioner, konkreta råd och upplevda erfarenheter. 

Hur skulle du vilja beskriva din bok?
– Jag vill nog säga att den är en samhällskritisk väckarklocka som presenterar hållbara lösningar – både vad gäller miljöfrågor, ekonomi och vårt sociala liv. Med sina nulägesbeskrivningar, framtidssprång, hållbarhetsförslag och personliga erfarenheter tar den både yttrandefriheten och samhällssystemet på pulsen.

”Systemstopp – vårt största chans” av Karin Malmgren.

Vad hoppas du att läsaren tar med sig?
– Då kunskapscentrets syfte är att inspirera, kan denna bok ses som en inspirationskälla. Men främst vill den få oss att förstå vad som pågår just nu så att vi, utan rädsla, med framtidstro kan medskapa en hållbar framtid utifrån vår inre potential och livsuppgift. Vad jag önskar är att boken ska leda inåt, bortom dagens ständiga brus och få oss att ta del av vår egen inre process som leder oss till valet av det paradigm och den värld vi vill leva i. Ju djupare vår självreflektion går, desto närmare kommer vi vår egen inre essens. Den vi verkligen är i vårt djupaste inre. Där möter vi vår värdegrund, vårt samvete, vår intuition och en vision som vill vakna och börja leva.

Och om du skulle sammanfatta bokens ärende?
Systemstopp – vår största chans vill inspirera dig och ge dig kraft och mod att aktivt vara delaktig i vår gemensamma omstart för en hållbar framtid, avslutar Karin Malmgren.

Maria Gabriella Lücke